Nr 8, november '17

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Jan Willem de Groot

Jan Willem de Groot

Om warm van te worden

De herfst maakt alweer plaats voor de winter, de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen zijn geweest en zo langzamerhand maken we ons op voor de feestdagen in december. Meer »

Maatschappij

Illustratie rechten patiënt en plichten behandelend arts

BALANCEREN TUSSEN RECHTEN PATIËNT EN PLICHTEN BEHANDELEND ARTS Als uw patiënt een andere behandeling wil

Patiënten en hun naasten kunnen tot andere conclusies komen dan hun oncologisch specialist. Wat is een goede manier om daarmee om te gaan en wat is de juridische positie van de behandelend arts? Meer »

Illustratie rechten patiënt en plichten behandelend arts BALANCEREN TUSSEN RECHTEN PATIËNT EN PLICHTEN BEHANDELEND ARTS Als uw patiënt een andere behandeling wil

Patiënten en hun naasten kunnen tot andere conclusies komen dan hun oncologisch specialist. Wat is een goede manier om daarmee om te gaan en wat is de juridische positie van de behandelend arts? Meer »

Kwaliteit

Illustratie van gefaseerde implementatie van Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

MANON BODDAERT LICHT TOTSTANDKOMING EN IMPLICATIES TOE ‘De implementatie is een gezamenlijke opdracht’

Arts palliatieve geneeskunde Manon Boddaert licht de totstandkoming en mogelijke implicaties van het onlangs gepubliceerde Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland toe. Meer »

Illustratie van gefaseerde implementatie van Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland MANON BODDAERT LICHT TOTSTANDKOMING EN IMPLICATIES TOE ‘De implementatie is een gezamenlijke opdracht’

Arts palliatieve geneeskunde Manon Boddaert licht de totstandkoming en mogelijke implicaties van het onlangs gepubliceerde Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland toe. Meer »

Wetenschap

Portretfoto (kleur) Jan Bogaerts

BLIK VANUIT DE STATISTIEK OP ONTWERP REGISTRATIESTUDIES ‘We bewandelen een gevaarlijk pad’

Vanuit statistisch oogpunt is de kans op goedkeuring van medicatie op basis van valspositieve studieresultaten flink toegenomen, waarschuwt EORTC-statisticus dr. Jan Bogaerts. Meer »

Portretfoto (kleur) Jan Bogaerts BLIK VANUIT DE STATISTIEK OP ONTWERP REGISTRATIESTUDIES ‘We bewandelen een gevaarlijk pad’

Vanuit statistisch oogpunt is de kans op goedkeuring van medicatie op basis van valspositieve studieresultaten flink toegenomen, waarschuwt EORTC-statisticus dr. Jan Bogaerts. Meer »

Impressie ESMO 2017

IMPRESSIE VAN ESMO 2017 CONGRESS IN MADRID Immunotherapie verder verfijnen

Bij het ESMO 2017 Congress in Madrid waren er relatief veel sessies over verdere verfijning van immunotherapie, zoals immune fitness en optimale behandelduur. Meer »

Impressie ESMO 2017 IMPRESSIE VAN ESMO 2017 CONGRESS IN MADRID Immunotherapie verder verfijnen

Bij het ESMO 2017 Congress in Madrid waren er relatief veel sessies over verdere verfijning van immunotherapie, zoals immune fitness en optimale behandelduur. Meer »

Beleid

Portretfoto (kleur) An Reyners

VISIE VAN PROF. DR. AN REYNERS OP KWALITEITSINDICATOREN, SCHOLING EN TRANSMURALITEIT Meer informatie delen in de palliatieve zorg

De ontwikkelingen in de palliatieve zorg staan niet stil. Internist-oncoloog prof. dr. An Reyners, die afgelopen mei haar oratie Palliatie is geneeskunde! hield, is nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Meer »

Portretfoto (kleur) An Reyners VISIE VAN PROF. DR. AN REYNERS OP KWALITEITSINDICATOREN, SCHOLING EN TRANSMURALITEIT Meer informatie delen in de palliatieve zorg

De ontwikkelingen in de palliatieve zorg staan niet stil. Internist-oncoloog prof. dr. An Reyners, die afgelopen mei haar oratie Palliatie is geneeskunde! hield, is nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Meer »

Illustratie kaart van OncoCare-project in Euroregio Maas-Rijn

ZIEKENHUIZEN IN BELGIË, DUITSLAND EN NEDERLAND GAAN BEST PRACTICES DELEN Oncologische samenwerking in Euregio Maas-Rijn

Voor het zogeheten OncoCare-project wordt geen zorg buiten de landsgrenzen verplaatst, maar worden best practices gedeeld en zo mogelijk uitgerold in de regio. Meer »

Illustratie kaart van OncoCare-project in Euroregio Maas-Rijn ZIEKENHUIZEN IN BELGIË, DUITSLAND EN NEDERLAND GAAN BEST PRACTICES DELEN Oncologische samenwerking in Euregio Maas-Rijn

Voor het zogeheten OncoCare-project wordt geen zorg buiten de landsgrenzen verplaatst, maar worden best practices gedeeld en zo mogelijk uitgerold in de regio. Meer »

Vereniging

NVMO

Nieuws NVMO

Nieuws en mededelingen van het bestuur. Meer »

Redactioneel

De farmawedloop: verdwaald in het grijze moeras

Medische oncologie is booming business; het aantal medicijnen in ontwikkeling is enorm. Al deze middelen moeten snel worden ingezet om de patiënten het beste te bieden, maar ook om de industrie bloeiend te houden. Meer »

Beroepsuitoefening

WAT ZIJN DE OPTIES VOOR PATIËNTEN MET ERNSTIGE BIJWERKINGEN? Bijwerkingenmanagement bij fluoropyrimidines

Hoe optimaal om te gaan met bijwerkingen als hand-voetsyndroom, gastro-intestinale toxiciteit, beenmergdepressie en cardiotoxiciteit bij behandeling met fluoropyrimidines? Meer »

Richtlijn

OP ZOEK NAAR DE IDEALE METHODE OM RICHTLIJNEN SNELLER TE ACTUALISEREN De toekomst van oncologische richtlijnen

Om de nieuwste inzichten sneller te kunnen invoeren in de dagelijkse praktijk, wil de medisch-oncologische beroepsgroep tot een nieuwe werkwijze komen voor het opstellen en updaten van richtlijnen. Dr. Machteld Wymenga, Samara de Jong-Jaber en dr. Pieter Tanis geven hun visie op de toekomst van richtlijnontwikkeling. Meer »

Landelijke richtlijnen

Overzicht landelijke richtlijnen: concept en in ontwikkeling. Meer »

Promotie

ONDERZOEK NAAR BELANG VAN TIMING EN UITGEBREIDHEID VAN LYMFEKLIERSTADIËRING BIJ MELANOOM ‘Schildwachtklierprocedure bij dunne melanomen niet zinvol’

Chirurg in opleiding Charlotte Oude Ophuis onderzocht de timing en waarde van de schildwachtklierprocedure en van aanvullende klierdissecties bij stadium III melanoom. Meer »

Overzicht dissertaties september 2017

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oncologie. Meer »

8 november '17
jaargang 20
Voorblad medische oncologie, nummer 8, november 2017, jaargang 20 Lees nu

Auteur

 1. Aerts, Joachim (1)
 2. Asperen, Christi van (1)
 3. Baks, Mariëtte (27)
 4. Bartstra, Joris (10)
 5. Becker, Sander (35)
 6. Bedaf, Mirjam (2)
 7. Beek, Hélène van (2)
 8. Bekkers, Ruud (1)
 9. Berkmortel, Franchette van den (7)
 10. Bernards, Nienke (1)
 11. Berns, Els (1)
 12. Blank, Jos L.T (1)
 13. Bloemendal, Haiko (4)
 14. Blom, Jan (8)
 15. Bochove, Aart van (5)
 16. Bokkel Huinink, Wim ten (1)
 17. Bol, Kalijn (1)
 18. Bolt, Adri (24)
 19. Bonapart, Leonard (1)
 20. Bontenbal, Marijke (2)
 21. Boon, Jeroen van der (38)
 22. Borel Rinkes, Inne (1)
 23. Bos, Monique (11)
 24. Bosch, George ten (1)
 25. Boven, Epie (1)
 26. Brink, Els van den (1)
 27. Burhenne, Karin (1)
 28. Cats, Annemieke (1)
 29. Creemers, Geert-Jan (2)
 30. Creutzberg, Carien (1)
 31. Cutsem, Eric van (1)
 32. Danen, Astrid (17)
 33. Dezentjé, Vincent (1)
 34. Dierendonck, Jan Hein van (47)
 35. Dijk, Michel van (52)
 36. Dijkstra, Iris (1)
 37. Dingemans, Anne-Marie (1)
 38. Dirkse, Christine (4)
 39. Dooper, Marten (165)
 40. Dresden, Daniël (27)
 41. Edwards Van Muijen, Anja (44)
 42. Emous, Kirsten (1)
 43. Engelberts, Connie (1)
 44. Erdkamp, Frans (1)
 45. Eskens, Ferry (15)
 46. Everdingen, Marieke van den Beuken-van (1)
 47. Feijter, Corina de (6)
 48. Former, Majorie (7)
 49. Fransen, René (171)
 50. Gelderblom, Hans (15)
 51. Graaf, Winette van der (3)
 52. Graeff, Alexander De (1)
 53. Groenewegen, Gerard (1)
 54. Groot, Jan Willem de (5)
 55. Guchelaar, Henk-Jan (1)
 56. Heemskerk, Raymon (15)
 57. Heijmans, Harald (1)
 58. Hemels, Irene (3)
 59. Herpen, Carla van (1)
 60. Hijlkema, Sanne (4)
 61. Hoeven, Koos van der (15)
 62. Honkoop, Aafke (29)
 63. Hoogerbrugge, Nicoline (1)
 64. Hovenga, Sjoerd (1)
 65. Huizer, Jolanda (1)
 66. Jacobsen, Rien (1)
 67. Kampman, Ellen (1)
 68. Kanter, Wanda de (1)
 69. Kapiteijn, Ellen (1)
 70. Kenter, Gemma (1)
 71. Kimmings, Nikola (1)
 72. Klaase, Joost (1)
 73. Koning, Constance de (1)
 74. Koopman, Miriam (1)
 75. Krabbe, Paul (1)
 76. Krieken, Han van (1)
 77. Kruit, Wim (1)
 78. Kruitwagen, Roy (1)
 79. Kuipers, Ernst (1)
 80. Langenhoff, Barbara (1)
 81. Lansink, Bibejan (1)
 82. Leer, Jan Willem (1)
 83. Leeuwen, Martijn van (1)
 84. Leeuwen, Roelof van (1)
 85. Leeuwen-Stok, Elise van (1)
 86. Lemmens, Valery (1)
 87. Lier, Els van der Wilden-van (1)
 88. Linde, Myra van (1)
 89. Links, Thera (1)
 90. Linn, Sabine (1)
 91. Maas, Angela (1)
 92. Mali, Dido (1)
 93. Marx, Patrick (11)
 94. Mathijssen, Ron (1)
 95. Meershoek-Klein Kranenbarg, Elma (1)
 96. Megchelen, Pieter van (36)
 97. Mielekamp, Marlies (14)
 98. Ministerie van VWS (1)
 99. Mulder, Maarten (1)
 100. Mulder, Nanno (1)
 101. NABON (1)
 102. NVMO (1)
 103. NVMO-commissie BOM (157)
 104. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) (1)
 105. Neuvel, Koos (3)
 106. Nijland, Rik (6)
 107. Nijman, Hans (1)
 108. Nortier, Hans (4)
 109. Ojik, Heidi van (1)
 110. Oosten, Marijke van (3)
 111. Ottevanger, Nelleke (2)
 112. Pauwels, Hilde (2)
 113. Peeters, Koen (1)
 114. Planting, André (2)
 115. Platform Medische Oncologie (1)
 116. Portielje, Johanneke (1)
 117. Praagh , Ruben van (1)
 118. Pronk, Evert (2)
 119. Punt, Kees (5)
 120. Querido, Naomi (37)
 121. RIVM (1)
 122. Redactie (317)
 123. Redactieraad (2)
 124. Richel, Dick (7)
 125. Rijnen, Angela (1)
 126. Rodenburg, Cees (8)
 127. Rodenburg, Dr. C.J (3)
 128. Rombouts, Walter (1)
 129. Ruers, Theo (1)
 130. Seynaeve, Caroline (1)
 131. Seysener, Mariëtte (1)
 132. Siemerink, Ester (1)
 133. Sijbesma, Hans (1)
 134. Sleijfer, Dirk (2)
 135. Smit, Astrid (1)
 136. Smit, Jan (1)
 137. Smorenburg, Carolien (2)
 138. Sonke, Gabe (1)
 139. Starremans, Sigrid (8)
 140. Tent, Michiel (14)
 141. The, Vincent (1)
 142. Timmermans, Maurice (1)
 143. Tinteren, Harm van (1)
 144. Tjan-Heijnen, Vivianne (2)
 145. Tol, Jolien (1)
 146. Triet, Lizet van (1)
 147. Veerman, Elmar (1)
 148. Veld, Diana de (26)
 149. Velde, Cornelis van de (2)
 150. Venrooij, Twan van (37)
 151. Verheul, Henk (2)
 152. Vermeer, Kees (32)
 153. Vervenne, Walter (1)
 154. Verweij, Jaap (2)
 155. Vijver, Marc van de (1)
 156. Voest, Emile (2)
 157. Voort, Robbert van der (6)
 158. Vreugdenhil, Art (3)
 159. Werkgroep Immunotherapie Nederland-Oncologie (WIN-O) (2)
 160. Wielenga, Jenne (1)
 161. Wijck, Frank van (118)
 162. Wijgerde, Tim (5)
 163. Wilders, Yvonne (1)
 164. Willemse, Pax (7)
 165. Wilt, Siena van der (1)
 166. Wit, Ronald de (2)
 167. Witkamp, Leonard (1)
 168. Wobbes, Theo (1)
 169. Zonnenberg, Bernard (1)
 170. jNVMO (3)

BOM

Pembrolizumab als tweedelijns behandeling bij het urotheelcelcarcinoom

De resultaten van de KEYNOTE-045-studie voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

Regorafenib als tweedelijns behandeling voor hepatocellulair carcinoom

De resultaten van de RESORCE-studie voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

Opinie

Vincent The

Portertfoto (kleur) Vincent The

OPEN PODIUM ‘Decision support-systemen hebben de toekomst in de oncologie’

'Hoewel menselijk interpretatievermogen nodig blijft, zie ik een grote toekomst voor DSS in de oncologie.' Meer »