Nr 3, mei '17

Voorwoord

Padfoto (kleur) F. van den Berkmortel

Franchette van den Berkmortel

Evolutie als sleutelwoord

De rode draad binnen ons vak is ‘evolutie’. Dat was ook begin april in Utrecht weer duidelijk bij de algemene ledenvergadering. Er werd constructief en open gediscussieerd over de organisatie van ons werk in de toekomst. Meer »

Beroepsuitoefening

Symbolische hoofdillustratie proces vergoeding off-label gebruikt add-ongeneesmiddel door zorgverzekeraar

DISCUSSIE OVER OFF-LABELTOEPASSING VAN GENEESMIDDELEN Van ‘nee’ naar ‘ja’

Behandelaars willen duidelijkheid over de vraag of een off-label gebruikt add-ongeneesmiddel wel of niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het proces om tot de lijst die hierover uitsluitsel moet geven te komen vereist een enorme inspanning van de NVMO. Meer »

Symbolische hoofdillustratie proces vergoeding off-label gebruikt add-ongeneesmiddel door zorgverzekeraar DISCUSSIE OVER OFF-LABELTOEPASSING VAN GENEESMIDDELEN Van ‘nee’ naar ‘ja’

Behandelaars willen duidelijkheid over de vraag of een off-label gebruikt add-ongeneesmiddel wel of niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het proces om tot de lijst die hierover uitsluitsel moet geven te komen vereist een enorme inspanning van de NVMO. Meer »

Portretfoto (kleur) Anja Timmer-Bonte

MASCC-INDEX LIJKT BESTE RISICOMODEL VOOR IDENTIFICATIE PATIËNTEN Nog veel overbehandeling bij febriele neutropenie met een laag risico op complicaties

Uit een peiling onder NVMO-leden blijkt dat er nog veel overbehandeling is bij febriele neutropenie met een laag risico op complicaties. Dr. Anja Timmer-Bonte geeft haar visie op bestaande richtlijnen en de naleving ervan. Meer »

Portretfoto (kleur) Anja Timmer-Bonte MASCC-INDEX LIJKT BESTE RISICOMODEL VOOR IDENTIFICATIE PATIËNTEN Nog veel overbehandeling bij febriele neutropenie met een laag risico op complicaties

Uit een peiling onder NVMO-leden blijkt dat er nog veel overbehandeling is bij febriele neutropenie met een laag risico op complicaties. Dr. Anja Timmer-Bonte geeft haar visie op bestaande richtlijnen en de naleving ervan. Meer »

Weergave resultaat

Resultaten peiling: behandeling koorts bij neutropenie

De redactieraad van Medische Oncologie hield begin dit jaar een online peiling onder NVMO-leden over de besluitvorming tot eventuele opname en het al dan niet intraveneus behandelen. Meer »

Weergave resultaat Resultaten peiling: behandeling koorts bij neutropenie

De redactieraad van Medische Oncologie hield begin dit jaar een online peiling onder NVMO-leden over de besluitvorming tot eventuele opname en het al dan niet intraveneus behandelen. Meer »

Symbolische weergave eHealth

BESLISONDERSTEUNENDE COMPUTERSYSTEMEN: (NABIJE) TOEKOMST OF SCIENCE FICTION? Watson for Oncology nog niet geschikt voor Nederlandse klinische praktijk

Van Watson for Oncology is nog geen versie beschikbaar die bruikbaar is in de Nederlandse klinische praktijk. Momenteel wordt gewerkt aan aanpassing van de Amerikaanse versie aan de Nederlandse praktijk. Meer »

Symbolische weergave eHealth BESLISONDERSTEUNENDE COMPUTERSYSTEMEN: (NABIJE) TOEKOMST OF SCIENCE FICTION? Watson for Oncology nog niet geschikt voor Nederlandse klinische praktijk

Van Watson for Oncology is nog geen versie beschikbaar die bruikbaar is in de Nederlandse klinische praktijk. Momenteel wordt gewerkt aan aanpassing van de Amerikaanse versie aan de Nederlandse praktijk. Meer »

Wetenschap

Weergave dendritische celvacciantie

STUDIES MOETEN AANTONEN OF EXPERIMENTELE IMMUNOTHERAPIEËN DEFINITIEF ZULLEN WORDEN TOEGELATEN TOT VERZEKERDE PAKKET Effectiviteit DC en TIL bij gemetastaseerd melanoom

Momenteel lopen twee klinische trials met dendritische celtherapie en toediening van tumorinfiltrerende lymfocyten bij melanoom. Wanneer de resultaten positief zijn, komen de therapieën in het basispakket van de zorgverzekering. Meer »

Weergave dendritische celvacciantie STUDIES MOETEN AANTONEN OF EXPERIMENTELE IMMUNOTHERAPIEËN DEFINITIEF ZULLEN WORDEN TOEGELATEN TOT VERZEKERDE PAKKET Effectiviteit DC en TIL bij gemetastaseerd melanoom

Momenteel lopen twee klinische trials met dendritische celtherapie en toediening van tumorinfiltrerende lymfocyten bij melanoom. Wanneer de resultaten positief zijn, komen de therapieën in het basispakket van de zorgverzekering. Meer »

Maatschappij

Symbolische hoofdillustratie

MAATWERKROUTES EN PREDICTIEMODELLEN MOETEN BIJDRAGEN AAN OPLOSSING Meer duidelijkheid over kanker en verzekeren

Het kan voor (ex-)kankerpatiënten bijzonder moeilijk zijn om een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De NFK pleit voor meer transparantie. Meer »

Symbolische hoofdillustratie MAATWERKROUTES EN PREDICTIEMODELLEN MOETEN BIJDRAGEN AAN OPLOSSING Meer duidelijkheid over kanker en verzekeren

Het kan voor (ex-)kankerpatiënten bijzonder moeilijk zijn om een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De NFK pleit voor meer transparantie. Meer »

Screeenshot website op iPad

Leven met blaas- of nierkanker streeft naar meer transparantie en kwaliteitsverbetering

De vereniging Leven met blaas- of nierkanker wil er zijn voor alle patiënten met deze ziektebeelden; niet alleen voor haar leden. Meer »

Screeenshot website op iPad Leven met blaas- of nierkanker streeft naar meer transparantie en kwaliteitsverbetering

De vereniging Leven met blaas- of nierkanker wil er zijn voor alle patiënten met deze ziektebeelden; niet alleen voor haar leden. Meer »

Vereniging

NVMO

Nieuws NVMO

Nieuws en mededelingen van het bestuur. Meer »

EIGENTIJDS LOGO EN TOEKOMSTBESTENDIGE WEBSITE VOOR JUBILERENDE NVMO NVMO klaar voor de toekomst

Wat is de filosofie achter het nieuwe logo en welke nieuwe onderdelen heeft de toekomstbestendige website? Meer »

Integraal, regisserend, empathisch en verbindend; de vier kernwaarden van de NVMO zijn leidend bij het ontwerp van het nieuwe logo en de nieuwe website. Bekijk de video met uitleg over de filosofie achter het nieuwe logo en een toelichting op nieuwe onderdelen van de website.

Redactioneel

Watson for Add-ons

IBM heeft samen met het MSKCC een commercieel beschikbare cognitieve computer ontwikkeld: Watson for Oncology. Dit cloud-­based computersysteem analyseert grote hoeveelheden data en begrijpt complexe vragen. Meer »

Promotie

BEELDVORMING EN BEHANDELING VAN KANKER INEEN Dubbele toepassing radioliganden volgens theranostisch concept

Radioliganden gericht tegen receptoren die verhoogd tot expressie komen op kankercellen kunnen tumoren specifiek in beeld brengen. Afhankelijk van het gekoppelde radionuclide kunnen ze ook worden ingezet bij de behandeling van kanker. Meer »

Overzicht dissertaties maart 2017

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oncologie. Meer »

Richtlijn

Landelijke richtlijnen

Overzicht landelijke richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling. Meer »

3 mei '17
jaargang 20
Voorblad medische oncologie, nummer 3, mei 2017, jaargang 20 Lees nu

Auteur

 1. Aerts, Joachim (1)
 2. Asperen, Christi van (1)
 3. Baks, Mariëtte (27)
 4. Bartstra, Joris (10)
 5. Becker, Sander (35)
 6. Bedaf, Mirjam (2)
 7. Beek, Hélène van (2)
 8. Bekkers, Ruud (1)
 9. Berkmortel, Franchette van den (4)
 10. Bernards, Nienke (1)
 11. Berns, Els (1)
 12. Blank, Jos L.T (1)
 13. Bloemendal, Haiko (3)
 14. Blom, Jan (7)
 15. Bochove, Aart van (5)
 16. Bokkel Huinink, Wim ten (1)
 17. Bol, Kalijn (1)
 18. Bolt, Adri (23)
 19. Bonapart, Leonard (1)
 20. Bontenbal, Marijke (2)
 21. Boon, Jeroen van der (36)
 22. Borel Rinkes, Inne (1)
 23. Bos, Monique (11)
 24. Boven, Epie (1)
 25. Burhenne, Karin (1)
 26. Cats, Annemieke (1)
 27. Creemers, Geert-Jan (2)
 28. Creutzberg, Carien (1)
 29. Cutsem, Eric van (1)
 30. Danen, Astrid (12)
 31. Dezentjé, Vincent (1)
 32. Dierendonck, Jan Hein van (45)
 33. Dijk, Michel van (52)
 34. Dijkstra, Iris (1)
 35. Dingemans, Anne-Marie (1)
 36. Dirkse, Christine (4)
 37. Dooper, Marten (153)
 38. Dresden, Daniël (27)
 39. Edwards Van Muijen, Anja (44)
 40. Emous, Kirsten (1)
 41. Engelberts, Connie (1)
 42. Erdkamp, Frans (1)
 43. Eskens, Ferry (15)
 44. Everdingen, Marieke van den Beuken-van (1)
 45. Feijter, Corina de (6)
 46. Former, Majorie (6)
 47. Fransen, René (171)
 48. Gelderblom, Hans (15)
 49. Graaf, Winette van der (3)
 50. Graeff, Alexander De (1)
 51. Groenewegen, Gerard (1)
 52. Groot, Jan Willem de (3)
 53. Guchelaar, Henk-Jan (1)
 54. Heemskerk, Raymon (9)
 55. Hemels, Irene (2)
 56. Herpen, Carla van (1)
 57. Hijlkema, Sanne (4)
 58. Hoeven, Koos van der (15)
 59. Honkoop, Aafke (28)
 60. Hoogerbrugge, Nicoline (1)
 61. Hovenga, Sjoerd (1)
 62. Huizer, Jolanda (1)
 63. Jacobsen, Rien (1)
 64. Kampman, Ellen (1)
 65. Kanter, Wanda de (1)
 66. Kapiteijn, Ellen (1)
 67. Kenter, Gemma (1)
 68. Kimmings, Nikola (1)
 69. Koning, Constance de (1)
 70. Koopman, Miriam (1)
 71. Krabbe, Paul (1)
 72. Krieken, Han van (1)
 73. Kruit, Wim (1)
 74. Kruitwagen, Roy (1)
 75. Kuipers, Ernst (1)
 76. Langenhoff, Barbara (1)
 77. Lansink, Bibejan (1)
 78. Leer, Jan Willem (1)
 79. Leeuwen, Martijn van (1)
 80. Leeuwen, Roelof van (1)
 81. Leeuwen-Stok, Elise van (1)
 82. Lemmens, Valery (1)
 83. Lier, Els van der Wilden-van (1)
 84. Linde, Myra van (1)
 85. Links, Thera (1)
 86. Linn, Sabine (1)
 87. Mali, Dido (1)
 88. Marx, Patrick (11)
 89. Mathijssen, Ron (1)
 90. Meershoek-Klein Kranenbarg, Elma (1)
 91. Megchelen, Pieter van (32)
 92. Mielekamp, Marlies (14)
 93. Ministerie van VWS (1)
 94. Mulder, Nanno (1)
 95. NABON (1)
 96. NVMO (1)
 97. NVMO-commissie BOM (145)
 98. Neuvel, Koos (3)
 99. Nijland, Rik (6)
 100. Nijman, Hans (1)
 101. Nortier, Hans (4)
 102. Ojik, Heidi van (1)
 103. Oosten, Marijke van (2)
 104. Ottevanger, Nelleke (2)
 105. Pauwels, Hilde (2)
 106. Peeters, Koen (1)
 107. Planting, André (2)
 108. Platform Medische Oncologie (1)
 109. Portielje, Johanneke (1)
 110. Praagh , Ruben van (1)
 111. Pronk, Evert (2)
 112. Punt, Kees (5)
 113. Querido, Naomi (37)
 114. RIVM (1)
 115. Redactie (287)
 116. Richel, Dick (7)
 117. Rijnen, Angela (1)
 118. Rodenburg, Cees (7)
 119. Rombouts, Walter (1)
 120. Ruers, Theo (1)
 121. Seynaeve, Caroline (1)
 122. Seysener, Mariëtte (1)
 123. Siemerink, Ester (1)
 124. Sijbesma, Hans (1)
 125. Sleijfer, Dirk (2)
 126. Smit, Astrid (1)
 127. Smit, Jan (1)
 128. Smorenburg, Carolien (2)
 129. Sonke, Gabe (1)
 130. Starremans, Sigrid (8)
 131. Tent, Michiel (12)
 132. Timmermans, Maurice (1)
 133. Tinteren, Harm van (1)
 134. Tjan-Heijnen, Vivianne (2)
 135. Tol, Jolien (1)
 136. Triet, Lizet van (1)
 137. Veerman, Elmar (1)
 138. Veld, Diana de (22)
 139. Velde, Cornelis van de (2)
 140. Venrooij, Twan van (36)
 141. Verheul, Henk (2)
 142. Vermeer, Kees (27)
 143. Vervenne, Walter (1)
 144. Verweij, Jaap (2)
 145. Vijver, Marc van de (1)
 146. Voest, Emile (2)
 147. Voort, Robbert van der (6)
 148. Vreugdenhil, Art (3)
 149. Werkgroep Immunotherapie Nederland-Oncologie (WIN-O) (2)
 150. Wijck, Frank van (107)
 151. Wijgerde, Tim (5)
 152. Wilders, Yvonne (1)
 153. Willemse, Pax (7)
 154. Wilt, Siena van der (1)
 155. Wit, Ronald de (2)
 156. Witkamp, Leonard (1)
 157. Wobbes, Theo (1)
 158. Zonnenberg, Bernard (1)
 159. jNVMO (3)

BOM

DUIDELIJKHEID OVER VOORSCHRIJFBELEID NIVOLUMAB EN PEMBROLIZUMAB NVALT-advies voor immunotherapie bij NSCLC

De NVALT beschrijft in deze publicatie de plaats van nivolumab en pembrolizumab in het huidige behandelarsenaal van niet-kleincellig longcarcinoom. Meer »

Afatinib bij gevorderd plaveiselcelcarcinoom van de long

De resultaten van deze gerandomiseerde fase III-studie bij patiënten met stadium IIIb/IV plaveiselcelcarcinoom van de long en goede WHO-PS voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

Pembrolizumab als eerstelijns behandeling voor PD-L1-positief niet-kleincellig longcarcinoom

De resultaten van de KEYNOTE-024-studie voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

Pembrolizumab bij eerder behandeld, gevorderd PD-L1-positief niet-kleincellig longcarcinoom

De resultaten van de KEYNOTE-010-studie voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

Opinie

Angela Maas

Portretfoto (kleur) Angela Maas

‘Voor goede oncologische zorg is een cardio-oncoloog binnenkort onontbeerlijk’

Chemotherapie en radiotherapie bij mammacarcinoom veroorzaken vaak cardiale schade. Maar ik signaleer dat het onderwerp hartschade na oncologische behandelingen onder cardiologen nog te weinig leeft. Meer »