Nr 5, juli '16

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Jan Willem de Groot

Jan Willem de Groot

Hete hangijzers

De zomer is weer aangebroken en met het stijgen van de buitentemperatuur worden ook in dit nummer weer diverse hete hangijzers behandeld. Eén daarvan is de DOT palliatieve zorg. Meer »

Maatschappij

Portretfoto (kleur) André Rouvoet

VOORZITTER ANDRÉ ROUVOET VAN ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND Gezamenlijke inkoop dure medicatie door zorgverzekeraars?

Volgens de Autoriteit Consument & Markt is het mogelijk om in Nederland de krachten te bundelen bij de inkoop van dure geneesmiddelen. André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, geeft hierop zijn visie. Meer »

Portretfoto (kleur) André Rouvoet VOORZITTER ANDRÉ ROUVOET VAN ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND Gezamenlijke inkoop dure medicatie door zorgverzekeraars?

Volgens de Autoriteit Consument & Markt is het mogelijk om in Nederland de krachten te bundelen bij de inkoop van dure geneesmiddelen. André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, geeft hierop zijn visie. Meer »

Symbolische samengestelde illustratie medicatiekosten

HET BURO FINANCIËLE ARRANGEMENTEN GENEESMIDDELEN VWS en het dossier dure geneesmiddelen

Minister Edith Schippers van VWS doet sinds enkele jaren pilots met financiële arrangementen voor (dure) geneesmiddelen. Voor de implementatie en uitvoering heeft zij het Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen ingesteld. De redactieraad legde enkele vragen voor aan deze VWS-unit. Meer »

Symbolische samengestelde illustratie medicatiekosten HET BURO FINANCIËLE ARRANGEMENTEN GENEESMIDDELEN VWS en het dossier dure geneesmiddelen

Minister Edith Schippers van VWS doet sinds enkele jaren pilots met financiële arrangementen voor (dure) geneesmiddelen. Voor de implementatie en uitvoering heeft zij het Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen ingesteld. De redactieraad legde enkele vragen voor aan deze VWS-unit. Meer »

Beroepsuitoefening

Portretfoto (kleur) Robbert van Alphen

PALLIATIEVE ZORG EN DOT’S: NOG 2 JAAR WACHTEN OP EEN OPLOSSING Financiering blijft bottleneck

De al jaren bestaande problematiek rond palliatieve zorg en DOT’s wordt niet voor 2018 opgelost. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangegeven tot dan nodig te hebben om tot een structurele oplossing te komen. Meer »

Portretfoto (kleur) Robbert van Alphen PALLIATIEVE ZORG EN DOT’S: NOG 2 JAAR WACHTEN OP EEN OPLOSSING Financiering blijft bottleneck

De al jaren bestaande problematiek rond palliatieve zorg en DOT’s wordt niet voor 2018 opgelost. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangegeven tot dan nodig te hebben om tot een structurele oplossing te komen. Meer »

Kwaliteit

Symbolische illustratie rondetafelgesprek

ACTIEVE ROL VAN NETWERK VS ONCOLOGIE IN SONCOS ‘Verpleegkundig specialist logische partner in oncologische zorg’

Verpleegkundig specialisten binnen het oncologische veld speelden een actieve rol in de totstandkoming van het SONCOS-normeringsdocument 2016. Dat is een goede ontwikkeling, vindt voorzitter Sylvia Verhage van het Netwerk VS Oncologie. Meer »

Symbolische illustratie rondetafelgesprek ACTIEVE ROL VAN NETWERK VS ONCOLOGIE IN SONCOS ‘Verpleegkundig specialist logische partner in oncologische zorg’

Verpleegkundig specialisten binnen het oncologische veld speelden een actieve rol in de totstandkoming van het SONCOS-normeringsdocument 2016. Dat is een goede ontwikkeling, vindt voorzitter Sylvia Verhage van het Netwerk VS Oncologie. Meer »

Portret

Foto (kleur) Marion Kuper in bespreking

De werkweek van… dr. Marion Kuper

Dr. Marion Kuper deed haar opleiding in Nederland en verhuisde in 2005 naar Nieuw-Zeeland, waar de zorg heel anders georganiseerd is dan in Nederland. Ze vertelt over deze verschillen en over haar werk aan het Waikato District Health Board. Meer »

Foto (kleur) Marion Kuper in bespreking De werkweek van… dr. Marion Kuper

Dr. Marion Kuper deed haar opleiding in Nederland en verhuisde in 2005 naar Nieuw-Zeeland, waar de zorg heel anders georganiseerd is dan in Nederland. Ze vertelt over deze verschillen en over haar werk aan het Waikato District Health Board. Meer »

Vereniging

NVMO

Nieuws NVMO

Nieuws en mededelingen van het bestuur. Meer »

Redactioneel

Noodzakelijke zorg of schadelast

Dat het dossier dure geneesmiddelen zowel internist-oncologen, ziekenhuizen als het ministerie van VWS blijft bezighouden, blijkt duidelijk uit de bijdragen en interviews in dit nummer. Meer »

Richtlijn

NVMO streeft naar minder en kortere richtlijnen

De NVMO wil komen tot minder, minder lijvige, sneller beschikbare, en minder kostbare richtlijnen. NVMO-bestuursleden dr. Franchette van den Berkmortel en dr. Machteld Wymenga hebben suggesties hoe het anders kan. Meer »

EERSTE MODULES GEREVISEERDE RICHTLIJN VERSCHIJNEN LATER DIT JAAR ONLINE Van mammacarcinoom naar borstkanker

Een grote, divers samengestelde groep Nederlandse experts buigt zich momenteel over de herziening van de richtlijn Mammacarcinoom uit 2012, die zal worden omgedoopt in richtlijn Borstkanker. Internist-oncoloog dr. Carolien Smorenburg, voorzitter van de kerngroep, gaat in op de stand van zaken rond de revisie. Meer »

Landelijke richtlijnen

Overzicht landelijke richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling. Meer »

Promotie

VOORSPELLEN BIJ WELKE PATIËNTEN PARP-REMMERS WERKEN Promovendus ontwikkelt test

PARP-remmers kunnen de doodsteek geven aan tumorcellen die al kampen met een defect DNA-reparatiemechanisme. Promovendus Kishan Naipal ontwikkelde een test om te voorspellen bij welke patiënten de behandeling succes kan hebben. Meer »

Overzicht dissertaties juni 2016

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oncologie. Meer »

5 juli '16
jaargang 19
Voorblad medische oncologie, nummer 5, juli 2016, jaargang 19 Lees nu

Auteur

 1. Aerts, Joachim (1)
 2. Baks, Mariëtte (27)
 3. Bartstra, Joris (10)
 4. Becker, Sander (35)
 5. Bedaf, Mirjam (1)
 6. Beek, Hélène van (2)
 7. Bekkers, Ruud (1)
 8. Berkmortel, Franchette van den (2)
 9. Bernards, Nienke (1)
 10. Berns, Els (1)
 11. Blank, Jos L.T (1)
 12. Bloemendal, Haiko (2)
 13. Blom, Jan (7)
 14. Bochove, Aart van (5)
 15. Bokkel Huinink, Wim ten (1)
 16. Bol, Kalijn (1)
 17. Bolt, Adri (24)
 18. Bonapart, Leonard (1)
 19. Bontenbal, Marijke (2)
 20. Boon, Jeroen van der (38)
 21. Borel Rinkes, Inne (1)
 22. Bos, Monique (11)
 23. Boven, Epie (1)
 24. Burhenne, Karin (1)
 25. Cats, Annemieke (1)
 26. Creemers, Geert-Jan (2)
 27. Creutzberg, Carien (1)
 28. Cutsem, Eric van (1)
 29. Danen, Astrid (6)
 30. Dezentjé, Vincent (1)
 31. Dierendonck, Jan Hein van (43)
 32. Dijk, Michel van (52)
 33. Dijkstra, Iris (1)
 34. Dingemans, Anne-Marie (1)
 35. Dirkse, Christine (4)
 36. Dooper, Marten (143)
 37. Dresden, Daniël (27)
 38. Edwards Van Muijen, Anja (44)
 39. Emous, Kirsten (1)
 40. Engelberts, Connie (1)
 41. Erdkamp, Frans (1)
 42. Eskens, Ferry (15)
 43. Feijter, Corina de (6)
 44. Former, Majorie (4)
 45. Former, Marjorie (1)
 46. Fransen, René (171)
 47. Gelderblom, Hans (15)
 48. Graaf, Winette van der (3)
 49. Graeff, Alexander De (1)
 50. Groenewegen, Gerard (1)
 51. Groot, Jan Willem de (2)
 52. Guchelaar, Henk-Jan (1)
 53. Heemskerk, Raymon (1)
 54. Hemels, Irene (3)
 55. Herpen, Carla van (1)
 56. Hijlkema, Sanne (4)
 57. Hoeven, Koos van der (15)
 58. Honkoop, Aafke (29)
 59. Hoogerbrugge, Nicoline (1)
 60. Huizer, Jolanda (1)
 61. Jacobsen, Rien (1)
 62. Kampman, Ellen (1)
 63. Kanter, Wanda de (1)
 64. Kapiteijn, Ellen (1)
 65. Kenter, Gemma (1)
 66. Kimmings, Nikola (1)
 67. Koning, Constance de (1)
 68. Koopman, Miriam (1)
 69. Krabbe, Paul (1)
 70. Krieken, Han van (1)
 71. Kruit, Wim (1)
 72. Kruitwagen, Roy (1)
 73. Kuipers, Ernst (1)
 74. Langenhoff, Barbara (1)
 75. Lansink, Bibejan (1)
 76. Leer, Jan Willem (1)
 77. Leeuwen, Martijn van (1)
 78. Leeuwen, Roelof van (1)
 79. Leeuwen-Stok, Elise van (1)
 80. Lemmens, Valery (1)
 81. Lier, Els van der Wilden-van (1)
 82. Linde, Myra van (1)
 83. Links, Thera (1)
 84. Linn, Sabine (1)
 85. Mali, Dido (1)
 86. Marx, Patrick (11)
 87. Mathijssen, Ron (1)
 88. Meershoek-Klein Kranenbarg, Elma (1)
 89. Megchelen, Pieter van (31)
 90. Mielekamp, Marlies (14)
 91. Mulder, Nanno (1)
 92. NVMO-commissie BOM (133)
 93. Neuvel, Koos (3)
 94. Nijland, Rik (6)
 95. Nijman, Hans (1)
 96. Nortier, Hans (4)
 97. Ojik, Heidi van (1)
 98. Oncologie, Platform Medische (1)
 99. Ottevanger, Nelleke (2)
 100. Pauwels, Hilde (1)
 101. Peeters, Koen (1)
 102. Planting, André (2)
 103. Portielje, Johanneke (1)
 104. Praagh , Ruben van (1)
 105. Pronk, Evert (2)
 106. Punt, Kees (5)
 107. Querido, Naomi (37)
 108. Redactie (269)
 109. Richel, Dick (7)
 110. Rijnen, Angela (1)
 111. Rodenburg, Cees (7)
 112. Ruers, Theo (1)
 113. Seynaeve, Caroline (1)
 114. Seysener, Mariëtte (1)
 115. Siemerink, Ester (1)
 116. Sijbesma, Hans (1)
 117. Sleijfer, Dirk (2)
 118. Smit, Astrid (1)
 119. Smit, Jan (1)
 120. Smorenburg, Carolien (2)
 121. Sonke, Gabe (1)
 122. Starremans, Sigrid (8)
 123. Tent, Michiel (12)
 124. Tinteren, Harm van (1)
 125. Tjan-Heijnen, Vivianne (2)
 126. Tol, Jolien (1)
 127. Triet, Lizet van (1)
 128. VWS, Ministerie van (1)
 129. Veerman, Elmar (1)
 130. Veld, Diana de (18)
 131. Velde, Cornelis van de (2)
 132. Venrooij, Twan van (35)
 133. Verheul, Henk (2)
 134. Vermeer, Kees (20)
 135. Vervenne, Walter (1)
 136. Verweij, Jaap (2)
 137. Vijver, Marc van de (1)
 138. Voest, Emile (2)
 139. Voort, Robbert van der (6)
 140. Vreugdenhil, Art (3)
 141. Werkgroep Immunotherapie Nederland-Oncologie (WIN-O) (2)
 142. Wijck, Frank van (99)
 143. Wijgerde, Tim (5)
 144. Wilders, Yvonne (1)
 145. Willemse, Pax (7)
 146. Wilt, Siena van der (1)
 147. Wit, Ronald de (2)
 148. Wobbes, Theo (1)
 149. Zonnenberg, Bernard (1)
 150. jNVMO (2)

BOM

Docetaxel toegevoegd aan ADT bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom

Bij patiënten met een hormoongevoelig prostaatcarcinoom is er een indicatie voor behandeling met 6 kuren docetaxel naast androgeendeprivatietherapie. De behandeling met docetaxel lijkt van grotere meerwaarde als een patiënt prognostisch ongunstigere kenmerken heeft. Meer »

Nivolumab als tweedelijns of derdelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

Bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom na eerdere therapie met één of twee lijnen behandeling met een TKI geeft behandeling met nivolumab een significante verlenging van het primaire eindpunt OS van ruim 5 maanden (25,0 versus 19,6 maanden; HR: 0,73; 98,5%-BI: 0,57-0,93; P = 0,002). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

Opinie

Yvonne Wilders

Portretfoto (kleur) Yvonne Wilders

‘Prijzen dure geneesmiddelen moeten snel omlaag’

Met de Taskforce Dure Geneesmiddelen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen willen we de kosten van dure geneesmiddelen zo snel mogelijk flink laten dalen. Meer »