Nr 7, november '17

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Haiko Bloemendal

Haiko Bloemendal

De NVMO viert feest!

Bij een 20-jarig jubileum is het mooi om terug te kijken op wat er allemaal is bereikt. De NVMO is een sterke en gezonde vereniging, die een prominente positie in het spectrum van de oncologie heeft verworven. In dit nummer van Medische Oncologie blikken we ook vooruit. Waar staat de oncologische zorg in het jaar 2022? Meer »

Beroepsuitoefening

Portretfoto (kleur) Fortunato Ciardiello

PROF. DR. FORTUNATO CIARDIELLO, VOORZITTER EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY ‘Verworvenheden toegankelijk maken voor alle patiënten’

ESMO-voorzitter prof. dr. Fortunato Ciardiello blikt vooruit op de nabije toekomst van de medische oncologie en gaat daarbij in op gelijke toegang tot oncologische zorg, cancer survivorship en het belang van een brede visie. Meer »

Portretfoto (kleur) Fortunato Ciardiello PROF. DR. FORTUNATO CIARDIELLO, VOORZITTER EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY ‘Verworvenheden toegankelijk maken voor alle patiënten’

ESMO-voorzitter prof. dr. Fortunato Ciardiello blikt vooruit op de nabije toekomst van de medische oncologie en gaat daarbij in op gelijke toegang tot oncologische zorg, cancer survivorship en het belang van een brede visie. Meer »

Portretfoto (kleur) Evert-Jan de Kruijf

EVERT-JAN DE KRUIJF, VOORZITTER NEDERLANDSE INTERNISTEN VERENIGING ‘Goede internist-oncoloog moet ook goede internist zijn’

De oncologie is een van de grootste deelspecialismen binnen de interne geneeskunde. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft als ‘moederspecialisme’ van de oncologie dan ook een overkoepelende functie. Meer »

Portretfoto (kleur) Evert-Jan de Kruijf EVERT-JAN DE KRUIJF, VOORZITTER NEDERLANDSE INTERNISTEN VERENIGING ‘Goede internist-oncoloog moet ook goede internist zijn’

De oncologie is een van de grootste deelspecialismen binnen de interne geneeskunde. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft als ‘moederspecialisme’ van de oncologie dan ook een overkoepelende functie. Meer »

Kwaliteit

Portetfoto (kleur) Michel Wouters

DR. MICHEL WOUTERS, VOORZITTER SONCOS ‘SONCOS speelt een sturende rol in de toekomst van de oncologische zorg’

SONCOS is 8 jaar geleden opgericht. Voorzitter dr. Michel Wouters beschrijft wat SONCOS tot nu toe heeft bereikt en wat de belangrijke ontwikkellijnen zijn voor de komende jaren. Meer »

Portetfoto (kleur) Michel Wouters DR. MICHEL WOUTERS, VOORZITTER SONCOS ‘SONCOS speelt een sturende rol in de toekomst van de oncologische zorg’

SONCOS is 8 jaar geleden opgericht. Voorzitter dr. Michel Wouters beschrijft wat SONCOS tot nu toe heeft bereikt en wat de belangrijke ontwikkellijnen zijn voor de komende jaren. Meer »

Wetenschap

Portretfoto (kleur) Kees Verhoef

PROF. DR. KEES VERHOEF, VOORZITTER NEDERLANDSE VERENIGING VOOR CHIRURGISCHE ONCOLOGIE ‘Meer en beter overleg’

Netwerkvorming. Dat is het eerste waar prof. dr. Kees Verhoef, oncologisch chirurg aan het Erasmus MC en voorzitter van de NVCO, aan denkt bij de vraag wat er de komende 5 jaar moet gebeuren in de oncologie in Nederland. Meer »

Portretfoto (kleur) Kees Verhoef PROF. DR. KEES VERHOEF, VOORZITTER NEDERLANDSE VERENIGING VOOR CHIRURGISCHE ONCOLOGIE ‘Meer en beter overleg’

Netwerkvorming. Dat is het eerste waar prof. dr. Kees Verhoef, oncologisch chirurg aan het Erasmus MC en voorzitter van de NVCO, aan denkt bij de vraag wat er de komende 5 jaar moet gebeuren in de oncologie in Nederland. Meer »

Portretfoto (kleur) Coen Rasch

PROF. DR. COEN RASCH, VOORZITTER NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RADIOTHERAPIE EN ONCOLOGIE ‘Protonentherapie en stereotactische radiotherapie belangrijke stappen voorwaarts’

De komst van nieuwe behandelmogelijkheden in het hele oncologische veld maken het steeds noodzakelijker om nauw samen te werken met andere disciplines. Een goede zaak, aldus voorzitter prof. dr. Coen Rasch van de NVRO. Meer »

Portretfoto (kleur) Coen Rasch PROF. DR. COEN RASCH, VOORZITTER NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RADIOTHERAPIE EN ONCOLOGIE ‘Protonentherapie en stereotactische radiotherapie belangrijke stappen voorwaarts’

De komst van nieuwe behandelmogelijkheden in het hele oncologische veld maken het steeds noodzakelijker om nauw samen te werken met andere disciplines. Een goede zaak, aldus voorzitter prof. dr. Coen Rasch van de NVRO. Meer »

Portretfoto (kleur) Katrien Grünberg

DR. KATRIEN GRÜNBERG, VOORZITTER NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PATHOLOGIE ‘Digitale pathologie, moleculaire diagnostiek en dataregistratie zullen grote impact hebben’

Dr. Katrien Grünberg gaat in op drie ontwikkelingen die de komende jaren grote impact zullen hebben op de oncologische zorg: digitale pathologie, moleculaire diagnostiek en dataregistratie. Meer »

Portretfoto (kleur) Katrien Grünberg DR. KATRIEN GRÜNBERG, VOORZITTER NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PATHOLOGIE ‘Digitale pathologie, moleculaire diagnostiek en dataregistratie zullen grote impact hebben’

Dr. Katrien Grünberg gaat in op drie ontwikkelingen die de komende jaren grote impact zullen hebben op de oncologische zorg: digitale pathologie, moleculaire diagnostiek en dataregistratie. Meer »

Portretfoto (kleur) Mirjam Crul

DR. MIRJAM CRUL, BESTUURSLID NEDERLANDSE VERENIGING VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS ‘Ziekenhuisapotheker onderdeel van het behandelteam’

Nieuwe oncologische behandelingen volgen elkaar in rap tempo op, behandelingen spitsen zich toe op de individuele patiënt en de kosten blijven stijgen. Hoe gaan de ziekenhuisapothekers met al die ontwikkelingen om? Ziekenhuisapotheker dr. Mirjam Crul geeft hierop haar visie. Meer »

Portretfoto (kleur) Mirjam Crul DR. MIRJAM CRUL, BESTUURSLID NEDERLANDSE VERENIGING VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS ‘Ziekenhuisapotheker onderdeel van het behandelteam’

Nieuwe oncologische behandelingen volgen elkaar in rap tempo op, behandelingen spitsen zich toe op de individuele patiënt en de kosten blijven stijgen. Hoe gaan de ziekenhuisapothekers met al die ontwikkelingen om? Ziekenhuisapotheker dr. Mirjam Crul geeft hierop haar visie. Meer »

Maatschappij

Portretfoto (kleur) André Rouvoet

ANDRÉ ROUVOET, VOORZITTER ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND ‘Over 5 jaar is de kwaliteit van oncologische zorg veel nadrukkelijker in kaart gebracht’

Bij Zorgverzekeraars Nederland staat transparantie hoog in het vaandel. ‘Een belangrijke stap is dat betrouwbare keuze- en kwaliteitsinformatie beschikbaar komt voor de patiënt’, aldus mr. André Rouvoet. Meer »

Portretfoto (kleur) André Rouvoet ANDRÉ ROUVOET, VOORZITTER ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND ‘Over 5 jaar is de kwaliteit van oncologische zorg veel nadrukkelijker in kaart gebracht’

Bij Zorgverzekeraars Nederland staat transparantie hoog in het vaandel. ‘Een belangrijke stap is dat betrouwbare keuze- en kwaliteitsinformatie beschikbaar komt voor de patiënt’, aldus mr. André Rouvoet. Meer »

Portretfoto (kleur) Paul Korte

PAUL KORTE, VOORZITTER VERENIGING INNOVATIEVE GENEESMIDDELEN ‘Bij behandeling op maat hoort ook bekostiging op maat’

Omdat de kosten en opbrengsten, het gebruik en de budgetimpact van geneesmiddelen sterk verschillen, is bekostiging op maat nodig. Dat stelt voorzitter Paul Korte van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Meer »

Portretfoto (kleur) Paul Korte PAUL KORTE, VOORZITTER VERENIGING INNOVATIEVE GENEESMIDDELEN ‘Bij behandeling op maat hoort ook bekostiging op maat’

Omdat de kosten en opbrengsten, het gebruik en de budgetimpact van geneesmiddelen sterk verschillen, is bekostiging op maat nodig. Dat stelt voorzitter Paul Korte van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Meer »

Portretfoto (kleur) Arja Broenland

ARJA BROENLAND, DIRECTEUR NEDERLANDSE FEDERATIE VAN KANKERPATIËNTENORGANISATIES ‘We werken aan gedegen inbreng van ervaringsdeskundigheid’

Directeur Arja Broenland vertelt welke visie de NFK heeft op de toekomst van de oncologie vanuit het perspectief van de patiënt. Meer »

Portretfoto (kleur) Arja Broenland ARJA BROENLAND, DIRECTEUR NEDERLANDSE FEDERATIE VAN KANKERPATIËNTENORGANISATIES ‘We werken aan gedegen inbreng van ervaringsdeskundigheid’

Directeur Arja Broenland vertelt welke visie de NFK heeft op de toekomst van de oncologie vanuit het perspectief van de patiënt. Meer »

Vereniging

NVMO

Nieuws NVMO

Nieuws en mededelingen van het bestuur. Meer »

WINNARES PIETER DE MULDER AWARD WERKT AAN MODEL VOOR THERAPIEKEUZE OUDERE MAMMACARCINOOMPATIËNT ‘In Los Angeles werd ik voortdurend op sleeptouw genomen’

De behandeling van oudere vrouwelijke mammacarcinoompatiënten is nauwelijks op evidence gestoeld en varieert in Nederland sterk per ziekenhuis. Dr. Nienke de Glas probeert iets aan deze lacune te doen. Meer »

Redactioneel

De toekomst van de oncologie

Hoe zullen wij en onze (klein)kinderen in de toekomst worden geconfronteerd met de oncologische zorg in Nederland? Spreken we dan überhaupt nog over medische -, chirurgische - en radiotherapeutische oncologie? Meer »

Oncologiedagen

VOORZITTER PROGRAMMACOMMISSIE DR. SJOERD HOVENGA BLIKT VOORUIT OP ONCOLOGIEDAGEN 2017 ‘Meer voordrachten gericht op de dagelijkse praktijk’

De Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen zijn dit jaar nog meer toegespitst op de dagelijkse praktijk. Vanwege het 20-jarig jubileum van de NVMO zullen enkele internationaal vooraanstaande sprekers een keynote lecture houden en is er een feestavond. Meer »

DR. VINAY PRASAD OVER ACHTERGROND VAN ZIJN KEYNOTE LECTURE Toelating nieuwe medicijnen onder vuur

Dr. Vinay Prasad is kritisch over de prestaties van medicijnen die zijn goedgekeurd door de FDA en EMA. Tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 zal hij in een keynote lecture zijn standpunt toelichten. Meer »

DR. NEELTJE STEEGHS BLIKT VOORUIT OP LEZING OVER IMPLEMENTATIE THERAPEUTIC DRUG MONITORING Medicijnen effectiever maken en bijwerkingen verminderen

Internist-oncoloog en klinisch farmacoloog dr. Neeltje Steeghs pleit ervoor dat internist-oncologen de dosering bij orale kankermedicijnen voor patiënten individueel bepalen op basis van hun bloedspiegels. Meer »

(15 -) 16 - 17 NOVEMBER 2017 HOTEL- EN CONGRESCENTRUM PAPENDAL, ARNHEM Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017

Het volledige programma van de Oncologiedagen 2017. Meer »

7 november '17
jaargang 20
Voorblad medische oncologie, nummer 7, november 2017, jaargang 20 Lees nu

Auteur

 1. Aerts, Joachim (1)
 2. Asperen, Christi van (1)
 3. Baks, Mariëtte (27)
 4. Bartstra, Joris (10)
 5. Becker, Sander (35)
 6. Bedaf, Mirjam (2)
 7. Beek, Hélène van (2)
 8. Bekkers, Ruud (1)
 9. Berkmortel, Franchette van den (7)
 10. Bernards, Nienke (1)
 11. Berns, Els (1)
 12. Blank, Jos L.T (1)
 13. Bloemendal, Haiko (4)
 14. Blom, Jan (8)
 15. Bochove, Aart van (5)
 16. Bokkel Huinink, Wim ten (1)
 17. Bol, Kalijn (1)
 18. Bolt, Adri (24)
 19. Bonapart, Leonard (1)
 20. Bontenbal, Marijke (2)
 21. Boon, Jeroen van der (38)
 22. Borel Rinkes, Inne (1)
 23. Bos, Monique (11)
 24. Bosch, George ten (1)
 25. Boven, Epie (1)
 26. Brink, Els van den (1)
 27. Burhenne, Karin (1)
 28. Cats, Annemieke (1)
 29. Creemers, Geert-Jan (2)
 30. Creutzberg, Carien (1)
 31. Cutsem, Eric van (1)
 32. Danen, Astrid (16)
 33. Dezentjé, Vincent (1)
 34. Dierendonck, Jan Hein van (46)
 35. Dijk, Michel van (52)
 36. Dijkstra, Iris (1)
 37. Dingemans, Anne-Marie (1)
 38. Dirkse, Christine (4)
 39. Dooper, Marten (162)
 40. Dresden, Daniël (26)
 41. Edwards Van Muijen, Anja (44)
 42. Emous, Kirsten (1)
 43. Engelberts, Connie (1)
 44. Erdkamp, Frans (1)
 45. Eskens, Ferry (15)
 46. Everdingen, Marieke van den Beuken-van (1)
 47. Feijter, Corina de (6)
 48. Former, Majorie (7)
 49. Fransen, René (171)
 50. Gelderblom, Hans (15)
 51. Graaf, Winette van der (3)
 52. Graeff, Alexander De (1)
 53. Groenewegen, Gerard (1)
 54. Groot, Jan Willem de (4)
 55. Guchelaar, Henk-Jan (1)
 56. Heemskerk, Raymon (15)
 57. Heijmans, Harald (1)
 58. Hemels, Irene (3)
 59. Herpen, Carla van (1)
 60. Hijlkema, Sanne (4)
 61. Hoeven, Koos van der (15)
 62. Honkoop, Aafke (29)
 63. Hoogerbrugge, Nicoline (1)
 64. Hovenga, Sjoerd (1)
 65. Huizer, Jolanda (1)
 66. Jacobsen, Rien (1)
 67. Kampman, Ellen (1)
 68. Kanter, Wanda de (1)
 69. Kapiteijn, Ellen (1)
 70. Kenter, Gemma (1)
 71. Kimmings, Nikola (1)
 72. Klaase, Joost (1)
 73. Koning, Constance de (1)
 74. Koopman, Miriam (1)
 75. Krabbe, Paul (1)
 76. Krieken, Han van (1)
 77. Kruit, Wim (1)
 78. Kruitwagen, Roy (1)
 79. Kuipers, Ernst (1)
 80. Langenhoff, Barbara (1)
 81. Lansink, Bibejan (1)
 82. Leer, Jan Willem (1)
 83. Leeuwen, Martijn van (1)
 84. Leeuwen, Roelof van (1)
 85. Leeuwen-Stok, Elise van (1)
 86. Lemmens, Valery (1)
 87. Lier, Els van der Wilden-van (1)
 88. Linde, Myra van (1)
 89. Links, Thera (1)
 90. Linn, Sabine (1)
 91. Maas, Angela (1)
 92. Mali, Dido (1)
 93. Marx, Patrick (11)
 94. Mathijssen, Ron (1)
 95. Meershoek-Klein Kranenbarg, Elma (1)
 96. Megchelen, Pieter van (35)
 97. Mielekamp, Marlies (14)
 98. Ministerie van VWS (1)
 99. Mulder, Maarten (1)
 100. Mulder, Nanno (1)
 101. NABON (1)
 102. NVMO (1)
 103. NVMO-commissie BOM (154)
 104. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) (1)
 105. Neuvel, Koos (2)
 106. Nijland, Rik (6)
 107. Nijman, Hans (1)
 108. Nortier, Hans (4)
 109. Ojik, Heidi van (1)
 110. Oosten, Marijke van (3)
 111. Ottevanger, Nelleke (2)
 112. Pauwels, Hilde (2)
 113. Peeters, Koen (1)
 114. Planting, André (2)
 115. Platform Medische Oncologie (1)
 116. Portielje, Johanneke (1)
 117. Praagh , Ruben van (1)
 118. Pronk, Evert (2)
 119. Punt, Kees (5)
 120. Querido, Naomi (37)
 121. RIVM (1)
 122. Redactie (312)
 123. Redactieraad (2)
 124. Richel, Dick (7)
 125. Rijnen, Angela (1)
 126. Rodenburg, Cees (8)
 127. Rodenburg, Dr. C.J (3)
 128. Rombouts, Walter (1)
 129. Ruers, Theo (1)
 130. Seynaeve, Caroline (1)
 131. Seysener, Mariëtte (1)
 132. Siemerink, Ester (1)
 133. Sijbesma, Hans (1)
 134. Sleijfer, Dirk (2)
 135. Smit, Astrid (1)
 136. Smit, Jan (1)
 137. Smorenburg, Carolien (2)
 138. Sonke, Gabe (1)
 139. Starremans, Sigrid (8)
 140. Tent, Michiel (14)
 141. Timmermans, Maurice (1)
 142. Tinteren, Harm van (1)
 143. Tjan-Heijnen, Vivianne (2)
 144. Tol, Jolien (1)
 145. Triet, Lizet van (1)
 146. Veerman, Elmar (1)
 147. Veld, Diana de (24)
 148. Velde, Cornelis van de (2)
 149. Venrooij, Twan van (36)
 150. Verheul, Henk (2)
 151. Vermeer, Kees (32)
 152. Vervenne, Walter (1)
 153. Verweij, Jaap (2)
 154. Vijver, Marc van de (1)
 155. Voest, Emile (2)
 156. Voort, Robbert van der (6)
 157. Vreugdenhil, Art (3)
 158. Werkgroep Immunotherapie Nederland-Oncologie (WIN-O) (2)
 159. Wielenga, Jenne (1)
 160. Wijck, Frank van (117)
 161. Wijgerde, Tim (5)
 162. Wilders, Yvonne (1)
 163. Willemse, Pax (7)
 164. Wilt, Siena van der (1)
 165. Wit, Ronald de (2)
 166. Witkamp, Leonard (1)
 167. Wobbes, Theo (1)
 168. Zonnenberg, Bernard (1)
 169. jNVMO (3)

BOM

oktober 2017

Ribociclib plus letrozol als eerstelijns therapie bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom

De resultaten van de MONALEESA-2-studie voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

Osimertinib als behandeling van NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie

De resultaten van de AURA3-studie voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

VOORPUBLICATIE | NOVEMBER 2017 Pembrolizumab als tweedelijns behandeling bij het urotheelcelcarcinoom

De resultaten van de KEYNOTE-045-studie voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

VOORPUBLICATIE | NOVEMBER 2017 Regorafenib als tweedelijns behandeling voor hepatocellulair carcinoom

De resultaten van de RESORCE-studie voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »