Overzicht

NVMO-commissie

Dr. Rutger Koornstra nieuwe voorzitter cieKWA

  • 20 juni 2024
  • NVMO

Dr. Rutger Koornstra (Rijnstate) heeft dr. Filip de Vos opgevolgd als voorzitter van de commissie Kwaliteit.

Portret (kleur) Rutger Koornstra
Beeld: Rijnstate

De commissie Kwaliteit is de komende maanden druk bezig met het vaststellen van de normeringen van de oncologische netwerken. Koornstra heeft hierover bij de algemene ledenvergadering van 4 april jongstleden een presentatie gehouden. Koornstra heeft zich eveneens bereid gevonden om deel te nemen aan de projectgroep Shared care van de Governancetafel. De NVMO is verheugd dat Koornstra de vereniging hierin wil vertegenwoordigen.