Contact

Redactie

Voor redactionele vragen over Medische Oncologie kunt u contact opnemen met:
BPM Medica
Wim de Jong, eindredacteur
Tel. + 31 (0)20 303 45 46
redactie@medischeoncologie.nl

Uitgeverij

BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
info@bpmmedica.nl 
www.bpmmedica.nl