Colofon

Medische Oncologie is het officiële ledentijdschrift voor de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO). Het verenigingstijdschrift, dat wordt gepubliceerd door uitgeverij BPM Medica en in juni 1998 voor het eerst verscheen, heeft als uitgangspunt de leden (internist-oncologen) op de hoogte te houden van het laatste NVMO-nieuws, de laatste klinisch-wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en over aan de (medische) oncologie gerelateerde beleidsmatige, politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Medische Oncologie draagt bij aan de kennis en meningsvorming van de internist-oncoloog op deze gebieden.

De redactionele inhoud van Medische Oncologie wordt bepaald door een onafhankelijke redactieraad.

Redactionele thema's

Het tijdschrift belicht onder meer:

 • nieuws en mededelingen van NVMO-bestuur en commissies
 • actuele adviezen van de NVMO-commissie BOM
 • NVMO-bijeenkomsten
 • SONCOS-nieuws
 • registratie(fase) van nieuwe geneesmiddelen
 • (vergelijkend) geneesmiddelenonderzoek
 • beroepsbelangen
 • (na)scholingsactiviteiten
 • nieuwe (behandel)richtlijnen
 • actuele promotieonderzoeken
 • onlangs gehouden oraties

Breed lezerspubliek

 • leden van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (internist-oncologen en internist-oncologen in opleiding)
 • leden van de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (oncologisch chirurgen)
 • internist-hematologen en internist-hematologen in opleiding
 • klinisch genetici
 • longartsen en longartsen in opleiding
 • radiotherapeuten en radiotherapeuten in opleiding
 • urologen en urologen in opleiding
 • ziekenhuisapothekers en ziekenhuisapothekers in opleiding
 • beleidsmakers in de gezondheidszorg