Redactiestatuut

Het redactiestatuut omschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van Medische Oncologie: de redactieraad, de voorzitter van de redactieraad, de eindredacteur, BPM Medica (de uitgever) en het NVMO-bestuur. Dit redactiestatuut kunt u hier downloaden.