Noodkreten

  • 1 min.
  • Voorwoord
Portret (kleur) Tom van der Hulle
Beeld: Jeroen van Kooten Fotografie

Dat we voor de grote vraag staan hoe we de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden, daar is iedereen het wel over eens. Het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat als doel heeft hier een antwoord op te geven, heeft tot nu toe tot veel onrust geleid. Het wachten is nu op de impactanalyses, al is het mij volledig onduidelijk hoe die geïnterpreteerd gaan worden. Wat is de gewenste impact? En welke uitkomsten zouden reden zijn om de voorstellen aan te passen? Het IZA betekent ook dat we de kwaliteit van oncologische zorg moeten gaan meten. De voorzitter van de NVMO-commissie Kwaliteit legt in dit nummer uit hoe deze commissie werkt aan normen voor kwaliteit van oncologische zorg en een definitie van shared care.

In het Hoofdlijnenakkoord van het aanstaande kabinet is uiteraard een paragraaf over de zorg opgenomen waarin de problemen worden benoemd: vergrijzing van de bevolking, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kosten. Nieuwsgierig naar de oplossingen van het nieuwe kabinet lees ik verder: het meer dan halveren van het eigen risico, versterking van de eerstelijnszorg door betere samenwerking, een decentraal elektronisch patiëntendossier en glasheldere voorwaarden van de zorgpolis. Geen enkel woord over het Zorgakkoord. Toegegeven, dit kabinet staat heel ver af van mijn politieke voorkeur, maar dit zijn toch geen hoofdlijnen, en al helemaal geen oplossingen voor de genoemde problemen?

Bevat het Hoofdlijnenakkoord dan helemaal geen concrete maatregelen die een grote impact zullen gaan hebben op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg? Jazeker wel, de gigantische bezuinigingen op het Groeifonds, het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap en de sectorplannen. Mijn inziens zijn deze bezuinigingen een voorbeeld van het kortzichtige beleid dat het nieuwe kabinet wil gaan voeren, ook op gebieden zoals milieu, migratie en Europa. Het zal ten koste gaan van onderzoek en innovatie, juist zo noodzakelijk voor het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Dat onderzoek en innovatie een grote bijdrage kunnen leveren om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden wordt maar weer eens bevestigd in het interview met prof. dr. Veerle Coupé en de toelichting van Joan Heijns op de TRAIN-3-studie.

Laten we hopen dat noodkreten vanuit organisaties zoals de Kenniscoalitie het aanstaande kabinet nog op andere gedachten kunnen brengen.

Namens de redactieraad,
dr. Tom van der Hulle, voorzitter redactieraad
redactie@medischeoncologie.nl