DAP is toe aan een volgende stap

  • 2 min.
  • Voorwoord
Foto (kleur) dr. Machteld Wymenga
Beeld: Christine Bahr

Als ik dit voorwoord schrijf is de voorjaars-alv in aantocht. Op deze alv op 4 april zullen we wederom aandacht besteden aan het Integraal Zorgakkoord en de stand van zaken van de ronde tafel ‘Concentratie en Spreiding Oncologie’. Dit onderwerp houdt velen van u bezig. Het bestuur kreeg veel berichten, zowel van individuele leden als van oncologische netwerken over de eerder gepresenteerde voorstellen voor de vier tumortafels waaraan de medische oncologie heeft deelgenomen. In januari jongstleden was er een goed bezocht webinar over dit onderwerp. Er werd een warm pleidooi gehouden voor de rol van netwerkzorg en shared care-modellen. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg zijn belangrijk voor ons. De inmiddels gepubliceerde data van ons eigen flashmobonderzoek naar reisbereidheid van patiënten voor medisch oncologische zorg zijn hierbij belangrijk. Onze cieKWA

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?