VEEL OPTIES IN DE PERIOPERATIEVE SETTING

Kunnen we rationele keuzes maken voor (chemo-)immuuntherapie bij NSCLC?

  • 6 min.
  • Expert opinion
  • Wetenschap

Inleiding

Na jarenlange stilte is er met de komst van immuuntherapie in vroegstadium niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) eindelijk belangrijke voortgang bereikt. De vele opties maken het echter moeilijk om tot rationele keuzes te komen. Er is reeds adjuvante en neoadjuvante (chemo-)immuuntherapie beschikbaar en met de positieve cieBOM-beoordeling van de perioperatieve behandeling met pembrolizumab en chemotherapie in ditzelfde tijdschrift is er nu ook voor de eerste gecombineerde neoadjuvante en adjuvante behandeling een positief advies. Helaas zijn er nog geen vergelijkende studies verricht; we zullen dus keuzes moeten maken wat nu voor de individuele patiënt het meest passend is. Met dit betoog willen we suggesties doen hoe we kunnen komen tot een passend geïndividualiseerd voorstel.

Vroegstadium ziekte en systeemtherapie

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?