210

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 210

210

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 210

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie BOM 

NVMO-commissie BOM (nummer: 7, sep 2019)
Inleiding De behandeling van het gerecidiveerd platinumsensitief epitheliaal ovariumcarcinoom bestaat uit platinumbevattende chemotherapie, al dan niet in combinatie met bevacizumab of PARP-remmers. Bij ongeveer 15 procent van de patiënten met een ep
NVMO-commissie BOM (nummer: 7, sep 2019)
Inleiding In Nederland wordt ongeveer 1.800 keer per jaar de diagnose maag- of cardiacarcinoom gesteld. De meeste patiënten presenteren zich met irresectabele of gemetastaseerde ziekte. De prognose van deze patiënten is slecht: de 5-jaarsoverleving i
NVMO-commissie BOM (nummer: 8, okt 2019)
Inleiding Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 12.000 mensen een longcarcinoom vastgesteld, waarvan ongeveer 2.000 mensen een kleincellig longcarcinoom (SCLC) hebben. Hoewel de TNM-classificatie wordt aanbevolen, wordt er bij SCLC nog steeds geb
NVMO-commissie BOM (nummer: 3, mei 2019)
Inleiding Ruim 65 procent van de patiënten met een invasief mammacarcinoom heeft hormoonreceptorpositieve (HR-positieve), humaan epidermaal groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-negatieve) ziekte.1 Bij patiënten met gemetastaseerd HR-positief, HER2-n
NVMO-commissie BOM (nummer: 3, mei 2019)
In maart 2017 verscheen een rapport van de commissie BOM over de waarde van olaratumab in combinatie met doxorubicine bij het gemetastaseerd wekedelensarcoom.1 Dit rapport was gebaseerd op een gerandomiseerde fase-II studie met 133 patiënten. De conc
NVMO-commissie BOM (nummer: 3, mei 2019)
Inleiding Ruim 65 procent van de patiënten met een invasief mammacarcinoom heeft hormoonreceptorpositieve (HR-positieve), humaan epidermaal groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-negatieve) ziekte.1 Bij deze patiënten wordt als eerste lijn meestal end
NVMO-commissie BOM (nummer: 3, mei 2019)
Inleiding De prognose van het in opzet curatief geopereerde pancreascarcinoom is zeer matig. In 2008 beoordeelde de NVMO-commissie BOM de CONKO-001-studie tweemaal.1-2 In deze studie werden patiënten na een in opzet curatieve operatie voor hun pancre
NVMO-commissie BOM (nummer: 1, feb 2020)
Inleiding Van alle patiënten met een mammacarcinoom heeft ongeveer 15 procent een tripelnegatief mammacarcinoom. Bij een gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom is de mediane overleving 12 tot 15 maanden. Atezolizumab is een gehumaniseerd monokl
NVMO-commissie BOM (nummer: 8, okt 2019)
Inleiding In 2018 werd in Nederland bij 14.900 vrouwen een mammacarcinoom gediagnosticeerd; 21 procent van hen was jonger dan 50 jaar en 10 procent jonger dan 45 jaar (bron: www.volksgezondheidenzorg.info). De huidige standaard adjuvante endocriene t
NVMO-commissie BOM (nummer: 4, jun 2001)
Capecitabine is een oraal middel dat mogelijk een gunstige invloed heeft op de kwaliteit van leven. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat het wat betreft de overleving gelijkwaardig lijkt aan het standaard 5FU/leucovorin (Mayo Clinics)-schema. Ditmaal
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 volgende »