Overzicht

Personalisering kankerbehandelingen

UMC Utrecht start drie kankeronderzoeken met organoïden

  • 28 augustus 2023

Onderzoekers van UMC Utrecht gaan met behulp van organoïden op zoek naar passende behandelingen voor anuskanker, manieren om gedaantewisselingen van darmkankercellen te verstoren en eiwitten die resistentie tegen kankermedicijnen veroorzaken.

Beeld: Freepik

Tumororganoïden behouden de unieke eigenschappen van de tumor van de patiënt. Ze zijn daarom zeer geschikt om behandelingen op uit te testen en om nieuwe behandelingen mee te ontwikkelen.

Internist-oncoloog en universitair hoofddocent dr. Jeanine Roodhart hoopt in de toekomst met organoïden de combinatiebehandeling van anuskanker per patiënt zo passend mogelijk te maken, liefst zonder operatie, zo valt te lezen op de site van UMC Utrecht. Ze gaat hiervoor voor 62 patiënten organoïden ontwikkelen.

Celbioloog en universitair hoofddocent dr. Martijn Gloerich gaat onderzoeken welke gedaantewisselingen darmkankercellen ondergaan als ze gaan uitzaaien. Uit eerder onderzoek van Gloerichs onderzoeksgroep bleek dat de communicatie tussen (kanker)cellen en hun omgeving hierbij een belangrijke rol speelt. Gloerich onderzoekt nu manieren om deze processen op celniveau te kunnen verstoren.

En prof. dr. ir. Boudewijn Burgering, hoogleraar Signaaltransductie en moleculair kankeronderzoeker, wil met de nieuwe techniek single cell proteomics de eiwitten opsporen die resistentie tegen kankermedicijnen veroorzaken. Door de organoïden te onderzoeken, kan Burgering zien hoe de kankercellen zich delen en welke eiwitten wel en niet worden doorgegeven bij een celdeling in de tumor.