3

artikelen gevonden
Resultaten 1-3 van 3

3

artikelen gevonden
Resultaten 1-3 van 3

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur Scheerders, Koen , Jaargang 2019 / 22 

Scheerders, Koen (nummer: 4, jun 2019)
Regelgevende instanties registreren nieuwe geneesmiddelen vaker op grond van kleinere studies. Ook de commissie BOM baseert haar adviezen tegenwoordig soms op de resultaten van fase II-studies. In de nabije toekomst zullen vaker kleine studies in ges
Scheerders, Koen (nummer: 5, jul 2019)
Behandelopties bij patiënten met een HCC variëren van resectie of transplantatie tot medicamenteuze behandeling. Niet iedere patiënt komt daarvoor in aanmerking. Locoregionale behandeling blijkt in alle stadia te leiden tot goede resultaten, maar vol
Scheerders, Koen (nummer: 10, dec 2019)
Whole genome sequencing (WGS) is in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijk diagnostisch middel in de oncologie. Uitgebreide genetische analyse van een individuele patiënt levert een waardevol overzicht op van DNA-afwijkingen in de tumor en mogelij