20

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 20

20

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 20

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur NVMO-commissie BOM , Jaargang 2017 / 20 

NVMO-commissie BOM (nummer: 9, dec 2017)
Inleiding Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 12.000 mensen longcarcinoom vastgesteld. Bij diagnose komt meer dan 50 procent van de patiënten niet meer in aanmerking voor een in opzet curatieve behandeling. Daarnaast krijgt 40 tot 50 procent va
NVMO-commissie BOM (nummer: 9, dec 2017)
Inleiding Neuro-endocriene tumoren (NET) zijn zeldzame tumoren die uitgaan van neuro-endocriene cellen van de gastrointestinale tractus, long of pancreas. De meeste NET komen voort uit het jejunum, ileum of proximale colon en worden in de Engelstalig
NVMO-commissie BOM (nummer: 8, nov 2017)
Inleiding Patiënten met een niet-resectabel of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom (UCC) hebben een slechte prognose. Standaard eerstelijns behandeling is platinabevattende chemotherapie (bij voorkeur met cisplatine). Voor patiënten die deze behandel
NVMO-commissie BOM (nummer: 8, nov 2017)
Inleiding Patiënten met een gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom (HCC) hebben een slechte prognose. De landelijke richtlijn (april 2013) stelt dat sorafenib kan worden overwogen als systemische behandeling indien er sprake is van Child-Pugh A lev
NVMO-commissie BOM (nummer: 6, okt 2017)
Inleiding Ruim 65 procent van de patiënten met invasief mammacarcinoom heeft hormoonreceptorpositieve (HR-positieve), HER2-negatieve ziekte.1 Bij patiënten met gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom is endocriene therapie meestal de
NVMO-commissie BOM (nummer: 6, okt 2017)
Inleiding Een activerende EGFR-mutatie (epidermale groeifactorreceptor) komt voor bij ongeveer 10 procent van de patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Dit betreft met name patiënten met een adenocarcinoom die niet of weinig hebben ger
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, jul 2017)
Inleiding De afgelopen 5 jaar zijn de behandelopties van het irresectabel en gemetastaseerd melanoom fors uitgebreid. Kort na introductie van ipilimumab in 2011 kwamen de BRAF-remmers vemurafenib (2012) en dabrafenib (2014) ter beschikking. In 2015 e
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, jul 2017)
Inleiding Patiënten met een gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcarcinoom van het hoofd-halsgebied hebben een slechte prognose. De landelijke richtlijn stelt dat palliatieve chemotherapie dient te worden overwogen indien er sprake is van een
NVMO-commissie BOM (nummer: 4, jun 2017)
Inleiding De prognose van het in opzet curatief geopereerde pancreascarcinoom is zeer matig. In 2008 heeft de commissie BOM de CONKO-001-studie tweemaal beoordeeld.1, 2 In deze studie werden patiënten na een in opzet curatieve operatie voor hun pancr
NVMO-commissie BOM (nummer: 4, jun 2017)
Inleiding Nanoliposomaal irinotecan is gepegyleerd liposomaal irinotecan.1 Irinotecan en zijn actieve metaboliet SN-38 binden zich reversibel aan het topo-isomerase I-DNAcomplex en veroorzaken laesies in enkelstrengs DNA.1 Irinotecan wordt door carbo
Pagina: 1 2 volgende »