9

artikelen gevonden
Resultaten 1-9 van 9

9

artikelen gevonden
Resultaten 1-9 van 9

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur NVMO-commissie BOM , Jaargang 2001 / 4 

NVMO-commissie BOM (nummer: 4, jun 2001)
Capecitabine is een oraal middel dat mogelijk een gunstige invloed heeft op de kwaliteit van leven. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat het wat betreft de overleving gelijkwaardig lijkt aan het standaard 5FU/leucovorin (Mayo Clinics)-schema. Ditmaal
NVMO-commissie BOM (nummer: 3, sep 2001)
HER2 (synoniem voor c-erbB2/neu) is een tyrosinekinasemembraanreceptor, die na fosforylering leidt tot RNA-transcriptie en celgroei. HER2 blijkt een belangrijke rol te spelen in het biologische gedrag van het mammacarcinoom. Overexpressie van HER2 bi
NVMO-commissie BOM (nummer: 3, sep 2001)
MVAC wordt min of meer beschouwd als het standaard chemotherapieschema voor het gemetastaseerd blaascarcinoom.Hoewel met MVAC zowel een hoge repons (gemiddeld50 procent) als verbetering van de overleving (mediane overleving 12 maanden) worden bereikt
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, jun 2001)
Gemcitabine wordt als enkelvoudig middel toegediend in een dosis van 1000 mg/m2, intraveneus, driemaal eens per week, gevolgd door een rustweek (herhaling iedere 4 weken). De behandeling vindt poliklinisch plaats. Er is geen bewezen effectieve altern
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, jun 2001)
Drie potente en selectieve aromatase-remmers hebben de plaats ingenomen van megestrolacetaat en/of de minder selectieve aromatase-remmer aminoglutethimide als de behandeling van keuze bij de tweedelijns hormonale behandeling bij postmenopausale vrouw
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, jun 2001)
Er zijn negen fase II-studies gerapporteerd waarin vinorelbine(VNR) als monotherapie werd toegediend aan patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom. Daarnaast zijn er talrijke publicaties over fase II-studies met combinaties van VNR en andere cytost
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, jun 2001)
De gliomen vormen een heterogene groep tumoren die leiden tot significante morbiditeit en mortaliteit. De ontwikkeling van het maligne fenotype is het gevolg van een complexe serie gebeurtenissen met betrekking tot genexpressie, angiogenese en invasi
NVMO-commissie BOM (nummer: 1, mrt 2001)
Bij de beoordeling zijn twee fase 3-onderzoeken gebruikt (1, 2). In de eerste studie wordt het schema van De Gramont gebruikt. Hierbij wordt aan het in Frankrijk veel gebruikte schema van continue infusie met chronomodulatie van 5-FU en Leucovorin ox
NVMO-commissie BOM (nummer: 1, mrt 2001)
Het cytostaticum raltitrexed (Tomudex®) is een quinazoline folaat-analoog dat zijn cytotoxische werking uitoefent via specifieke remming van het enzym thymidilaat synthase. In vitro-onderzoeken hebben aangetoond dat raltitrexed actief de cel wordt bi