14

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 14

14

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 14

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur Fransen, René , Jaargang 2005 / 8 

Fransen, René (nummer: 1, feb 2005)
Het operatief verwijderen van metastasen kan in geselecteerde patiënten een langdurige palliatie bewerkstelligen, en zelfs curatief zijn. Belangrijk daarbij is dat volledige resectie mogelijk is, er voldoende restfunctie overblijft in het aangedane o
Fransen, René (nummer: 1, feb 2005)
Patiënten met een verhoogd risico op darmkanker wordt geadviseerd periodieke coloscopische screening te ondergaan. Het ongemak van deze procedure wordt door patiënten vaak als reden genoemd om van deze screening af te zien. Rogier van Gelder onderzoc
Fransen, René (nummer: 1, feb 2005)
Patiënten met slokdarmkanker die niet voor een operatie in aanmerking komen, hebben bijna altijd een palliatieve behandeling nodig om voedselpassage te verbeteren. De twee meest gebruikte methoden zijn brachytherapie en het plaatsen van een stent. Ma
Fransen, René (nummer: 2, jun 2005)
Hypoxie is een veel voorkomend verschijnsel tijdens carcinogenese en tumorgroei. Optreden van hypoxie kan leiden tot resistentie voor chemo- en radiotherapie. In 1995 werd het gen voor hypoxia-inducible factor 1 (HIF1) geïdentificeerd. Het genproduct
Fransen, René (nummer: 2, jun 2005)
Het proefschrift van Wouter de Vos heeft betrekking op het periodiek onderzoek en de klinische beslissingen bij erfelijke kanker van de tractus digestivus. Zijn eerste onderzoek behelst het risico van duodenum adenomen voor patiënten met familiaire a
Fransen, René (nummer: 2, jun 2005)
Roken is één van de belangrijkste oorzaken van het longcarcinoom. Met behulp van het Nederlands Tweelingenregister heeft Jacqueline Vink onderzocht hoe belangrijk erfelijke factoren zijn bij het verklaren van rookgedrag. Zij maakte gebruik van inform
Fransen, René (nummer: 4, dec 2005)
Patiënten met metastasen van een onbekende primaire tumor hebben een zeer slechte prognose. Promovendus A.J. van de Wouw analyseerde deze patiëntengroep en keek naar prognostische factoren en behandelopties. De diagnose ‘onbekende primaire tumor’ (OP
Fransen, René (nummer: 4, dec 2005)
De dosering van cytotoxische middelen bij de behandeling van kanker wordt momenteel berekend aan de hand van de lichaamsoppervlakte van de individuele patiënt. Vanwege toxische bijwerkingen moet de behandeling van kankerpatiënten echter vaak worden b
Fransen, René (nummer: 4, dec 2005)
Endoscopische echografie met naaldpunctie vanuit de slokdarm (ofwel endoscopic ultrasound with fine-needle aspiration, afgekort EUSFNA) is een relatief nieuwe onderzoeksmethode voor lymfeklieren die gelegen zijn tussen de longen. Longarts Jouke Annem
Fransen, René (nummer: 4, dec 2005)
Slokdarmechografie met fijne-naaldaspiratie (EUS-FNA) is een weinig invasieve methode die vooral in de gastrointestinale geneeskunde is ontwikkeld voor de stadiëring van tumoren. De methode is echter bezig aan een opmars in andere vakgebieden, waaron
Pagina: 1 2 volgende »