17

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 17

17

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 17

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur Fransen, René , Jaargang 2004 / 7 

Fransen, René (nummer: 4, dec 2004)
Baarmoederhalskanker wordt beschouwd als een zeldzame complicatie van een infectie met hoog-risico humaan papillomavirus (hrHPV). In haar promotieonderzoek bekeek Gilda Zielinski daarom of toevoeging van een test op de aanwezigheid van hrHPV in uitst
Fransen, René (nummer: 4, dec 2004)
Hoewel de taxanen paclitaxel en docetaxel al geruime tijd worden toegepast, zijn van beide middelen nog veel klinisch-farmacologische eigenschappen onbekend. Albert Jan ten Tije heeft daarom tijdens zijn promotieonderzoek een aantal farmacologische e
Fransen, René (nummer: 4, dec 2004)
Sinds een jaar of vijftig wordt er onderzocht of er nieuwe antikankermiddelen uit zeeorganismen kunnen worden verkregen. Esther Brandon onderzocht de biotransformatie van drie veelbelovende middelen die afkomstig zijn uit zulke zeeorganismen. Het gaa
Fransen, René (nummer: 4, dec 2004)
Op 1 oktober 2004 reikten lnterzol en de NVMO oncologieproefschriftprijzen uit aan internist in opleiding dr. R. Komdeur en epidemioloog dr. P. van Bijnen-Manders. Zij promoveerden op respectievelijk de classificatie van weke-delensarcomen aan de han
Fransen, René (nummer: 2, jun 2004)
Wiskundige modellen die het ontstaan en de ontwikkeling van tumoren beschrijven, worden veelvuldig ingezet voor het analyseren van de relatie tussen blootstelling aan carcinogene stoffen en het optreden van kanker. bijvoorbeeld om de resultaten van p
Fransen, René (nummer: 2, jun 2004)
Bitumen, onder meer gebruikt als bindmiddel in asfaltmengsels in de wegenbouw, wordt sinds tientallen jaren verdacht van kankerverwekkende eigenschappen. Om het risico van blootstelling aan bitumendampen nauwkeurig te bepalen, is een internationale s
Fransen, René (nummer: 2, jun 2004)
Testiskanker treft vooral relatief jonge mannen in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar. De prognose is gunstig, met een tienjaarsoverleving van ruim 90 procent. Desondanks kan het emotionele effect van de ziekte-ervaring erg intens zijn, stelt Grieteke
Fransen, René (nummer: 2, jun 2004)
Werknemers in de bouwnijverheid en de natuursteen industrie worden blootgesteld aan kwartsstof. Kwarts is kankerverwekkend en kan leiden tot silicose. Daarnaast is aangetoond dat blootstelling aan kwartsstof in verband staat met het ontwikkelen van C
Fransen, René (nummer: 2, jun 2004)
Prof.dr. H.J.M.Groen werd drie jaar gele den voorzittervan de werkgroep Oncologie van de Nederlandse Verenigingvan Artsen voor Longziektenen Tuberculose (NVALT). Sinds zijn aantreden heeft hij het onder zoek naar de behandeling van longkanker gestimu
Fransen, René (nummer: 1, mrt 2004)
D.C.J. Spierings, Rijksuniversiteit Groningen. 22 oktober 2003 Fouten in de regulering van apoptose zijn van belang bij zowel het ontstaan van kanker als bij (het ontwikkelen van) resistentie tegen chemotherapie. Voor een goed begrip van de mechanism
Pagina: 1 2 volgende »