10

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 10

10

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 10

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur Dooper, Marten , Categorie Beleid 

Dooper, Marten (nummer: 1, feb 2019)
De nieuwe NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen (OOM) inventariseert voor welke offlabel-indicaties van geregistreerde oncologische geneesmiddelen (nog) geen vergoeding is geregeld, om vervolgens in overleg met Zorgverzekera
Dooper, Marten (nummer: 3, mei 2019)
Een speciale NVMO-commissie gericht op indicatiestelling en declaratie van oncologische middelen inventariseert momenteel voor welke offlabel-indicaties van oncologische medicatie (nog) geen vergoeding is geregeld. Het doel is om in overleg met Zorgv
Dooper, Marten (nummer: 3, mei 2019)
Voor sommige offlabel-indicaties van oncologische geneesmiddelen is (nog) geen vergoeding geregeld. De NVMO inventariseert deze indicaties om vervolgens in overleg met Zorgverzekeraars Nederland ook voor deze indicaties tot een vergoeding te komen. I
Dooper, Marten (nummer: 4, jun 2019)
Voor de systemische behandeling van longcarcinoom zijn de afgelopen jaren diverse nieuwe oncologische middelen geregistreerd en ter beschikking gekomen. De vergoeding van deze medicijnen, alle checkpointremmers en TKI’s, is geregeld, vertelt longarts
Dooper, Marten (nummer: 4, jun 2019)
Gliomen vormen in aantallen een relatief kleine tumorsoort. Het behandelarsenaal verandert daardoor niet snel. ‘Enkele nieuwe vormen van systemische behandeling kunnen momenteel via compassionate use-programma’s worden gegeven’, vertelt internist-onc
Dooper, Marten (nummer: 5, jul 2019)
Zowel galwegcarcinoom als hepatocellulair carcinoom (HCC) zijn relatief weinig voorkomende tumorsoorten. Dat maakt niet alleen dat de ontwikkeling van nieuwe (systemische) behandelingen voor deze tumorsoorten traag verloopt, maar ook dat de middelen
Dooper, Marten (nummer: 6, aug 2019)
Internist-oncologen spelen een beperkte rol bij de behandeling van schildkliercarcinoom. ‘Pas als er sprake is van gemetastaseerde ziekte die niet meer gevoelig is voor radioactief jodium nemen wij de behandeling over van de internist-endocrinologen’
Dooper, Marten (nummer: 8, okt 2019)
De NVMO-consensus indicaties oncologische middelen uit 2016 is voor colorectaal carcinoom nog grotendeels actueel. Alleen de patiëntenselectie voor sommige indicaties is ietwat aangescherpt. ‘We zitten wel met smart te wachten op goedkeuring voor het
Dooper, Marten (nummer: 1, feb 2020)
Sarcomen vormen een zeer heterogene groep van stuk voor stuk zeldzame tumoren. Dat maakt, dat voor veel vormen van medicatie die tegen deze tumoren in stelling worden gebracht een officiële indicatie ontbreekt. Internist-oncoloog prof. dr. Winette va
Dooper, Marten (nummer: 3, apr 2020)
Een breed arsenaal aan medicijnen kan worden ingezet om bijwerkingen van oncologische behandelingen te behandelen of te voorkomen. In veel gevallen valt dit gebruik binnen de geregistreerde indicaties voor deze medicijnen. Supportive care bij immuunt