KNT-LIJSTEN

Overzicht van klinisch noodzakelijke targets en moleculaire diagnostiek per tumortype

  • 4 min.
  • Beroepsuitoefening

Lijsten van vergoede, klinisch noodzakelijke targets en de daaraan gekoppelde voorspellende moleculaire diagnostiek per tumortype moeten zorgen voor meer gelijke toegang tot moleculaire diagnostiek. ‘We willen handvatten geven voor het aanvragen van de juiste moleculaire targets.’

Portretten (kleur) foto's geïnterviewde
Beeld: Jeroen van Kooten

De groeiende vraag naar voorspellende diagnostiek voor optimale behandelkeuze, de zeldzaamheid van de moleculaire afwijkingen per tumortype en de kosten behoren tot de knelpunten die de toegankelijkheid van moleculaire diagnostiek in de oncologie in de weg staan, zo schreef het Zorginstituut in 2021.1 Om deze lacunes op te lossen is in verschillende deelprojecten gewerkt aan de ontwikkeling van een raamwerk voor voorspellende moleculaire diagnostiek in de zorg. In deelproject 1 (DP-1) heeft een groep oncologen, pathologen, longartsen, klinisch moleculair biologen in de pathologie (KMBP) en een laboratoriumspecialist klinische genetica (LSKG) gewerkt aan lijsten met Klinisch Noodzakelijke Targets (KNT). De KNT-lijsten geven per tumortype een overzicht van biomarkers die consequenties hebben voor de standaardzorg. Zo vergroten ze bij behandelaren en pathologen de kennis over noodzakelijk te testen targets. De lijsten zijn in samenspraak met tumorspecifieke expertgroepen ontwikkeld door de

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?