PIVOT IO 001-STUDIE TOEGELICHT

Bempegaldesleukine en nivolumab geen effect op uitgezaaid melanoom

  • 2 min.
  • toppublicaties

De combinatie van de gepegyleerde interleukine-2 bempegaldesleukine en nivolumab heeft geen positief effect op de overleving en ziekteprogressie van mensen met uitgezaaid melanoom, zo blijkt uit het gerandomiseerde fase III-onderzoek PIVOT IO 001.

Portret (kleur) Sofie Wilgenhof
Beeld: Jeroen van Kooten

Hoewel de combinatie van de gepegyleerde interleukine-2 bempegaldesleukine en nivolumab in een eerder fase II-onderzoek1 hoopvolle resultaten liet zien, heeft de daaropvolgende fase III-studie de primaire eindpunten niet gehaald.
In het onderzoek werden 783 patiënten met een inoperabel, onbehandeld uitgezaaid melanoom gerandomiseerd.2 Ze kregen ofwel bempegaldesleukine en nivolumab (n = 391) ofwel alleen nivolumab (n = 392). De mediane follow-up was 11,6 maanden. De primaire eindpunten waren de objectieve response rate, progressievrije overleving en algehele overleving. De secundaire eindpunten waren onder andere andersoortige maten voor effectiviteit, veiligheid en farmacokinetische analyses.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?