NEOTN-STUDIE TOEGELICHT

Hoge dosis alkylerende chemotherapie niet beter dan standaardchemotherapie

  • 2 min.
  • Toppublicatie uitgelicht
  • toppublicaties

Een hoge dosis alkylerende chemotherapie leidt bij patiënten met stadium II of stadium III BRCA-gemuteerde borstkanker niet tot een betere neoadjuvante responsindex dan een standaardbehandeling met chemotherapie.

BRCA1- of BRCA2-gemuteerde borstkankers zijn mogelijk extra gevoelig voor hoge dosis alkylerende chemotherapie, zo bleek uit verkennend eerder onderzoek. In het gerandomiseerde fase III-onderzoek NeoTN1 werden patiënten met een stadium II of stadium III BRCA-gemuteerde tumor die reeds drie behandelingen met dose dense doxorubicine en cyclofosfamide (ddAC) kregen gerandomiseerd. Ze kregen ofwel een vierde dosis ddAC, gevolgd door een hoge dosis carboplatine-thiotepa-cyclofosfamide, of een gewone chemotherapie, zoals ddAC or ddAC-capecitabine/ docetaxel (CD), afhankelijk van de MRI respons. Na een amende ment werd dit veranderd in ddAC-carboplatin/paclitaxel (CP) voor iedereen in de controlegroep. Het primaire eindpunt was de neoadjuvante responsindex. Ook werd er gekeken naar recidiefvrije overleving en algehele overleving.

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?