Overzicht

Wat is uw ervaring met kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving?

  • 2 november 2020
  • NVMO

NFK houdt momenteel in samenwerking met SONCOS en V&VN onder zorgverleners en patiënten een peiling om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de kankerzorg in kaart te brengen

De NVMO verzoekt haar leden om de vragen van deze peiling te beantwoorden. Omdat NFK de peiling via verschillende kanalen onder de aandacht brengt, is het mogelijk dat dit verzoek u al heeft bereikt.

Het doel van de peiling is om ‘het goede’ van alle aanpassingen die in de coronacrisis zijn doorgevoerd te behouden en het ‘minder goede’ waar mogelijk te verbeteren. De resultaten van de peiling dienen als input voor verdere beleidsvorming hierover. De vragenlijst sluit op 10 november 2020. Op 15 december 2020 zullen de resultaten op de NFK-website worden gepubliceerd. 

Beantwoord de vragen van de peiling op de NFK-website.