Overzicht

Nieuwe samenstelling commissie Kwaliteit

  • 20 december 2021
  • NVMO

Per november zijn dr. Jeantine de Feijter (AVL), Brigitte Haberkorn (Maasstad Ziekenhuis), dr. Rutger Koornstra (Rijnstate) en dr. Hilde Jalving (UMC Groningen) toegetreden tot de NVMO-www.nvmo.org/ciekwacommissie Kwaliteit.

Dr. Ferry Eskens (Erasmus MC) en dr. Cathrien Tromp (Gelre) zijn per november teruggetreden. Voorzitter dr. Franchette van den Berkmortel (Zuyderland), dr. Ester Siemerink (ZGT) en dr. Filip de Vos (UMC Utrecht) vormen het dagelijks bestuur van de commissie. De commissie wordt gecompleteerd door de eveneens al langer zittende gewone leden dr. Hiltje de Graaf (ZNB), Alet Jansen (Isala) en dr. Hans Pruijt (JBZ).

Kijk voor meer informatie over de commissieleden op nvmo.org/ciekwa.