Overzicht

Zorginstituut Nederland adviseert over personaliseren van zorg

  • 16 november 2020

Moleculaire diagnostiek is onmisbaar bij het verder ontwikkelen van personalised medicine. Om te zorgen dat deze vorm van voorspellende diagnostiek in Nederland overal zo optimaal mogelijk kan worden ingezet, heeft minister Van Ark van VWS het Zorginstituut gevraagd hierin de regie te nemen en advies te geven.

Foto (kleur) DNA

Het Zorginstituut neemt in het advies de expertise vanuit de diverse stakeholders mee en is al gestart met verkennende gesprekken met vertegenwoordigers uit het zorgveld. Het advies – dat het Zorginstituut eind maart 2021 uitbrengt – gaat in op onder meer de volgende vraagstukken: Welke moleculaire diagnostiek is nodig in welke fase van ziekte? Hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen snel een plek kunnen krijgen wanneer deze bewezen effectief zijn? Hoe moet de moleculaire diagnostiek worden aangeboden om ervoor te zorgen dat deze toegankelijk is, voor de juiste patiënt, op het juiste moment? En tot slot, hoe krijgen de bekostiging en vergoeding vorm?

Meer informatie staat op de website van Zorginstituut Nederland.