Overzicht

WIN-O Melanoom, TFG Melanoom en DMTR gaan samen onder één naam

  • 10 december 2021

De WIN-O Melanoomgroep, Tumor Focus Groep (TFG) Melanoom en Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) gaan samen onder de naam Dutch Melanoma & Skin Cancer Group (DMSCG).

Binnen de Werkgroep Immunotherapie Nederland (WIN-O) zijn twee autonome groepen actief: de WIN-O Melanoomgroep en de Dutch Renal Cancer Group (voorheen WIN-O RCC). TFG Melanoom is een multidisciplinaire werkgroep van professionals en patiënten met als voornaamste doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. In de DMTR worden de resultaten van de behandeling van patiënten met een stadium III en IV melanoom vastgelegd.

Gezien de deels gemeenschappelijke doelen en taken van de WIN-O melanoomgroep, TFG Melanoom en DMTR is ervoor gekozen om de drie gremia onder te brengen onder een naam. Omdat ook de behandeling van andere huidtumoren zoals gevorderd het plaveiselcelcarcinoom en merkelcelcarcinoom steeds meer multidisciplinair word en ook deze huid tumoren meegenomen in de DMSCG.