Overzicht

Voorzitter IKNL wil naast curatieve zorg aandacht voor laatste levensfase

  • 19 oktober 2020

De helft van patiënten met uitgezaaide kanker leeft zes maanden of korter na de diagnose. Dat is maar één maand langer vergeleken met 10 jaar geleden, blijkt uit het IKNL-rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’. IKNL-voorzitter prof. dr. Thijs Merkx, hoogleraar mond-, kaak- en aangezichtsoncologie bij het Radboudumc, pleit er daarom voor om ook bij een curatieve behandeling al te spreken over wensen rondom de zorg in de laatste levensfase.

beeld: IKNL

Jaarlijks krijgen 38.000 mensen in Nederland te horen dat zij uitgezaaide kanker hebben. Bij een op de vijf kankerpatiënten, 21.000 patiënten per jaar, is de kanker bij de diagnose al uitgezaaid.
‘Laten we voorop stellen dat de ene kanker de andere kanker niet is’, aldus Merkx. ‘Een patiënt met uitgezaaid melanoom heeft betere vooruitzichten dan een patiënt met uitgezaaide longkanker.’

Hoe dan ook breekt er op het moment van de diagnose uitgezaaide kanker – primair of secundair – een periode aan waarin niet bekend is of de behandeling zal aanslaan. Merkx: ‘Dat betekent een onzekere periode met talloze vraagstukken rond spiritualiteit, zingeving, familie en thuis sterven.’

Vanuit verwachtingenmanagement is het volgens hem verstandig om direct in de spreekkamer een tweesporenbeleid aan te bieden om goede zorg te kunnen waarborgen. ‘Het is ondoenlijk om dit als medicus in je eentje te bewerkstelligen, maar je kunt er wel aandacht aan besteden en proberen om een logische structuur binnen het ziekenhuis of met de huisarts te organiseren. Maak het bespreekbaar, dat is het begin.’


Het rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’ kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en KWF kankerbestrijding, en is te downloaden op www.iknl.nl.