Overzicht

Vloedgolf aan huidkanker moet en kan gekeerd worden

  • 26 april 2021

Er moeten meer schaduwplekken komen en er moet op veel meer openbare plaatsen zonnebrandcrème worden verstrekt. Dat staat in het Nationaal Actieplan Huidkanker van de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, een samenwerking van onder andere de vereniging van dermatologen (NVDV) en patiëntenorganisaties HUKAs en Stichting Melanoom.

Foto (kleur) huidkanker actieplan

Ongeveer een derde van de nieuwe patiënten ontwikkelt binnen vijf jaar opnieuw huidkanker. Alleen al de aan huidkanker gerelateerde ziekenhuiskosten stijgen naar verwachting van 465 miljoen euro (2017) naar 1,35 miljard euro in 2030. De schrijvers van het actieplan doen een appél op politici en beleidsmakers om werk te maken van preventie van huidkanker en hiermee veel kosten te voorkomen.

De NVDV benadrukt dat naast preventie ook slimmere zorg nodig is om het tij te keren. Bijvoorbeeld door betere (digitale) samenwerking tussen patiënten, huisartsen en dermatologen, of door het terugdringen van onnodige controlebezoeken voor patiënten met een laag risico op herhaling.