Overzicht

Valsspelende cellen leiden tot darmkanker

  • 11 juni 2021

Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben ontdekt hoe intestinale stamcellen (ISC's) met mutaties in het tumorsuppressorgen APC er in slagen uit te groeien tot tumoren. Hun bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in Nature.

Tot nu toe ging men ervan uit dat gemuteerde cellen de overhand krijgen, doordat ze veel sneller delen of veel langer in leven weten te blijven dan de niet-gemuteerde cellen. Uit dit onderzoek blijkt echter dat er een ander belangrijk mechanisme een rol speelt: superconcurrenten.

APC-gemuteerde ISC’s, die worden aangetroffen in ongeveer 80 procent van alle menselijke darmkankers, blijken te functioneren als superconcurrenten door WNT-antagonisten uit te scheiden, waardoor differentiatie van naburige wildtype ISC’s wordt geïnduceerd.

In proefdieronderzoek verhinderde lithiumchloride de expansie van APC-gemuteerde klonen en de vorming van adenomen. Het middel bleek wildtype ISC’s ongevoelig te maken voor WNT-antagonisten door stroomafwaartse activering van WNT door remming van GSK3β.