Overzicht

Urinetest moet deelname aan bevolkingsonderzoek cervixcarcinoom verbeteren

  • 5 november 2021

Prof. dr. Renske Steenbergen, hoogleraar Experimentele pathologie bij het Amsterdam UMC, werkt aan een urinetest waarmee cervixcarcinoom in een vroeg stadium kan worden opgespoord. De hoop is dat zo’n test de drempel om aan het bevolkingsonderzoek mee te doen verlaagt.

Het percentage vrouwen dat meedoet aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker neemt de laatste jaren heel langzaam af. Gedacht werd dat de zelfafnameset die in 2017 is ingevoerd de deelname zou vergroten. Helaas leidde dit niet tot meer deelnemers aan het bevolkingsonderzoek. Afgelopen jaar deed slechts de helft van de uitgenodigde vrouwen mee, in 2019 was dit nog 56 procent.

Daarom wil Steenbergen naast de zelfafnameset nog een eenvoudige manier ontwikkelen om cervixcarcinoom vroeg op te sporen, namelijk een test met urine. Een dergelijke test is al in ontwikkeling. Bovendien zijn er bemoedigende resultaten met het opsporen van andere kankers in urine, zoals endometrium-, urotheel-, colorectaal- en longcarcinoom.