Overzicht

UMCG start onderzoek effect cannabisolie bij uitbehandelde leverkankerpatiënten

  • 7 mei 2021

Het UMCG start met een studie naar het effect van cannabisolie bij uitbehandelde patiënten met leverkanker. De aanleiding voor deze studie zijn de ervaringen van twee patiënten met leverkanker in een vergevorderd stadium.

Transvaalapotheek foto kleur

Deze patiënten gebruikten cannabisolie, waarop de tumoren verkleinden. Nu, respectievelijk twee en vijf jaar na hun diagnose, zijn de tumoren volledig verdwenen.

Laboratoriumonderzoek heeft laten zien dat cannabis een remmende invloed kan hebben op de groei van leverkankercellen. Maar een mogelijke anti-kanker werking van cannabisolie in patiënten is nog niet te verklaren, omdat nog geen wetenschappelijk onderzoek bij patiënten is gedaan.

In de studie zal eerst de juiste dosis bepaald worden die de patiënten toegediend krijgen. Zij krijgen de maximale dosis van de cannabisolie die net geen bijwerkingen geeft. Bij de deelnemers wordt vervolgens na drie, zes en negen maanden beeldvorming van de lever gemaakt en bloedonderzoek gedaan om te kijken of er effect is op de levertumoren. Bij het bloedonderzoek wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van tumormarkers en naar de leverfunctie van de deelnemers.