Overzicht

Twee veelbelovende kankermedicijnen voorlopig in basispakket

  • 11 oktober 2021

Larotrectinib en entrectinib worden tijdelijk uit het basispakket vergoed, heeft de minister voor Medische Zorg besloten. Hij neemt daarmee het advies van Zorginstituut Nederland over.

De tropomyosinereceptorkinase (TRK)-remmers larotrectinib en entrectinib kunnen worden ingezet voor de behandeling van solide tumoren die een NTRK-genfusie vertonen, los van het type kanker. Over deze genoemde tumor-agnostische middelen is wereldwijd nog onvoldoende kennis om aan te tonen dat ze bewezen effectief zijn. Normaal komen geneesmiddelen dan niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket, maar larotectinib en entrectinib worden door de beroepsgroep als zeer veelbelovend gezien.

Het Zorginstituut adviseert daarom om larotectinib en entrectinib onder voorwaarden tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Zo hebben patiënten voorlopig toegang tot de middelen en kan in de tussentijd meer onderzoek worden gedaan. Het instituut beoordeelt na 3,5 jaar of de twee middelen in het basispakket kunnen blijven.