Overzicht

Toename in incidentie en overleving melanoom

  • 10 december 2021

In zestien jaar steeg de incidentie van melanomen stadium I en III, nam de vijfjaarsoverleving voor stadium II, III en IV toe en verdrievoudigde het aantal schildwachtklierbiopsieën. Dat schrijven IKNL-onderzoekers en collega’s op basis van gegevens van ruim 60.000 patiënten in European Journal of Cancer.

In de trendanalyse bestudeerden de onderzoekers de incidentie, overleving en andere belangrijke uitkomsten per tumorstadium in Nederland tussen 2003-2018.

De totale incidentie van melanomen per 100.000 persoonsjaren nam in zestien jaar toe voor zowel vrouwen (van 15,6 naar 27,3) als mannen (van 10,9 naar 23,9). Dat kwam voornamelijk door een toename in het aantal nieuw gediagnosticeerde melanomen stadium I en III.

Dat wijst er volgens de auteurs op dat vroege opsporing van melanomen effect lijkt te hebben. De toename van het aantal melanomen stadium III verklaren de onderzoekers door een gelijktijdige toename in het aantal schilwachtklierbiopsieën.

Lees het bericht op IKNL.nl »

Lees het onderzoek in European Journal of Cancer »