Overzicht

Nieuwe tool in de strijd tegen de impact van COVID-19 op kanker

  • 20 december 2021

Onlangs is de 'Time To Act' Data Navigator van European Cancer Organisation gelanceerd. Deze nieuwe interactieve visualisatietool laat gegevens over de impact van COVID-19 op kanker in een eerste reeks van 17 Europese landen zien.

Uit het data intelligence-werk komt naar voren dat er in Europa naar schatting 100 miljoen kankerscreeningstests niet zijn uitgevoerd, en een miljoen kankers zijn mogelijk niet gediagnosticeerd, terwijl tot de helft van alle kankerpatiënten te maken kreeg met vertragingen in de behandeling. COVID-19 heeft bovendien ook gevolgen voor het welzijn van zorgverleners.

De tool is ontworpen als een interactieve kaart van Europa en verzamelt voor het eerst een grote hoeveelheid gegevens op nationaal en pan-nationaal niveau over de impact van COVID-19 op kanker. Ziekenhuisapotheker dr. Mirjam Crul (Amsterdam UMC) is medevoorzitter van het speciale netwerk van de European Cancer Organisation over de impact van COVID-19 op kanker en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Data Navigator.