Overzicht

Tijdig integreren van goede palliatieve zorg in de oncologie

  • 14 december 2021

Het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil tijdige inzet van palliatieve zorg bevorderen. In het drieënhalf jaar durende project werkt IKNL samen met NFK, UMC Groningen en LUMC.

De projectgroep bestaat uit zorgprofessionals, onderzoekers en een belangenbehartiger van patiënten. Zij hebben een expertgroep samengesteld, waarin naast patiënten en naasten steeds een oncoloog, een oncologisch verpleegkundige en iemand die gespecialiseerd is in palliatieve zorg vanuit allerlei verschillende typen ziekenhuizen met een landelijke dekking zitten.

Via de Delphi-studie hebben zij vragen voorgelegd gekregen. Vragen over bijvoorbeeld wanneer en door wie palliatieve zorg geleverd moet worden. En wat de optimale modellen en elementen zijn voor het tijdig integreren van palliatieve zorg in de standaard oncologische zorg. In de tweede ronde vragenlijsten zoekt de projectgroep op basis van stellingen consensus hierover, door het beoordelen en rangschikken van de belangrijke elementen die uit de eerste ronde zijn gekomen.