Overzicht

Synthetische dataset NKR beschikbaar voor onderzoekers

  • 15 november 2021

Voor onderzoekers die laagdrempelig de mogelijkheden voor analyses met gegevens uit de NKR willen verkennen is er nu een synthetische dataset beschikbaar. De synthetische dataset bootst de structuur en enkele statistische patronen van een deel van de NKR na.

Illustratie (kleur) synthetische dataset

Met de synthetische data kunnen onderzoekers analysemogelijkheden met data uit de NKR verkennen, zonder dat zij toegang krijgen tot privacygevoelige gegevens. Hierdoor wordt het voor onderzoekers eenvoudiger om te bepalen welke gegevens zij nodig hebben om hun onderzoeksvraag te beantwoorden en zo een gerichte gegevensaanvraag bij IKNL in te dienen.

Daarnaast kan de synthetische data gebruikt worden voor de ontwikkeling van software of analysemethodes met realistische resultaten. Deze eerste versie van de synthetische dataset bestaat uit een deel van de items die zijn geregistreerd voor patiënten met mammacarcinoom. De eerstvolgende tumorsoort is colorectaal carcinoom.