Overzicht

Statistische input is essentieel vanaf voorbereidende fase van onderzoek

  • 15 december 2020

Eén van de speerpunten van Dutch Oncology Research Platform (DORP) is het verzekeren dat statistische input een vast onderdeel is bij de ontwikkeling en uitwerking van onderzoeksvoorstellen.

Dit houdt volgens DORP in dat een statisticus niet alleen meeschrijft met het studieprotocol (sample size, statistische sectie), maar dat deze al in de designfase betrokken wordt en dus onderdeel is van het studieteam dat het onderzoeksvoorstel indient. De vroege betrokkenheid van een statisticus zal ertoe leiden dat deze ook bij de diverse opvolgende fases in het studieproces wordt meegenomen.

In het bijzonder zou een review van het Case Report Form (CRF) door de statisticus een vast onderdeel moeten zijn bij de ontwikkeling van het CRF. Uiteindelijk zal een goed gedefinieerd en op elkaar afgestemd CRF, protocol en SAP de weg van dataverzameling naar analyse aanzienlijk ten goede komen.