Overzicht

Stamceltransplantaties leiden niet tot veranderingen in het DNA

  • 20 september 2021

Stamceltransplantaties leiden niet tot veranderingen in het DNA van de donorcellen. Dat wijst een nieuwe Nederlandse studie uit, die belangrijk bewijs levert voor de veiligheid van deze ingreep.

Onderzoekers in de Van Boxtel groep in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie onderzochten het volledige DNA van bloedstamcellen bij negen patiënten die een stamceltransplantatie hadden ondergaan. Ze vergeleken de hoeveelheid veranderingen in het DNA van deze cellen met die in bloedstamcellen van gezonde donoren.

Ze ontdekten dat het grootste deel van de getransplanteerde bloedstamcellen geen hoger aantal mutaties bevatte dan die van gezonde donoren. In hun studie vonden de onderzoekers tegelijkertijd aanwijzingen dat het antivirale middel ganciclovir wel DNA-veranderingen zou kunnen veroorzaken. In uitzonderlijke gevallen zou het zelfs kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kanker.