Overzicht

Sekseverschillen: impact van kanker is groter op mannen

  • 15 november 2021

De impact van kanker op mannen is groter als je hen vergelijkt met hun leeftijdgenoten zonder kanker dan op vrouwen. De directe vergelijking tussen mannen en vrouwen geeft niet het juiste beeld weer, stelt prof. dr. Lonneke van de Poll - Franse.

Portretfoto (kleur) Lonneke van de Poll - Franse
Beeldrechten: NKI

Er is nog weinig bekend over de verschillen tussen mannen en vrouwen in symptomen en in functioneren bij langdurig overlevenden van kanker. Eerdere studies benadrukken het grotere aantal bijwerkingen dat vrouwen ervaart tijdens de behandeling van kanker. Maar dit blijkt relatief, blijkt nu uit de Nederlandse studie.

Van de Poll en haar team onderzochten verschillen in het voorkomen van fysieke en emotionele symptomen en verlies van functioneren bij 5.339 overlevenden van kanker. Dit deden ze via een analyse van vier langeretermijnstudies uit PROFIEL. Van de Poll: ‘Hoewel mannen in vergelijking met vrouwen minder symptomen leken te ervaren, rapporteerden de mannen meer symptomen dan vrouwen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten zonder kanker.’

Verschillende symptomen, zoals vermoeidheid, kortademigheid, angst en depressie, kwamen vaker voor bij de mannelijke patiëntengroep. Daarnaast vertoonden de mannen een groter verlies in rol- en sociaal functioneren dan vrouwen in vergelijking met hun referentiegroep. Vrouwen ervoeren een matig nettoverlies in lichamelijk en cognitief functioneren.

Om sekseverschillen in symptomen en functioneren bij langdurig overlevenden van kanker goed vast te stellen, moet dus altijd een vergelijking met een referentiegroep overwogen worden, benadrukt Van de Poll. Bijvoorbeeld die van de EORTC.