Overzicht

Nationale campagne Samen Beslissen van start

  • 20 september 2021

Veel zorgverleners proberen hun patiënten of cliënten zo veel mogelijk bij een beslissing te betrekken. Toch blijkt uit onderzoeken dat dit nog niet altijd lukt. Om daar verandering in te brengen, is de nationale campagne Samen Beslissen in het leven geroepen.

In een onderzoek van Kantar (2020) zegt slechts 37 procent van alle deelnemende patiënten dat zij beslissingen samen met hun zorgverlener nemen. En ook de Transparantiemonitor van Nivel (2020) laat een mismatch zien tussen de ervaringen van patiënten en artsen. Samen beslissen is op dit moment dus nog te weinig ‘samen’.

Dat heeft verschillende oorzaken. Aan de ene kant zijn er patiënten die zich niet goed voorbereiden, informatie niet goed begrijpen, of geloven dat hun eigen mening niet relevant (genoeg) is. Aan de andere kant kan houding en werkstijl het verschil maken. Door (nog) beter te luisteren, de tijd te nemen om uitleg te geven, en geen aannames te maken over iemands begrip of situatie, bijvoorbeeld.

Op  begineengoedgesprek.nl vinden patiënten en zorgverleners meer informatie, tips en andere hulpmiddelen over hoe samen te beslissen.