Overzicht

Regionale samenwerking alvleesklierkanker: een stap vooruit

  • 31 mei 2021

Door de invoering van regionale ziekenhuisnetwerken is de kans op een potentieel genezende operatie voor elke patiënt die de diagnose alvleesklierkanker krijgt, even groot geworden. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in British Journal of Surgery.

In totaal werden 10.079 patiënten geïncludeerd, van wie er 3114 (30,9%) werden gediagnosticeerd in een expertisecentrum. Tussen 2009-2011 en 2015-2017 is het aantal patiënten dat een operatie ondergaat gestegen van 1267 van de 3169 (40,0%) naar 1705 van de 3566 (47,8%).

Patiënten die in 2015-2017 wel of niet in een expertisecentrum werden gediagnosticeerd hadden een vergelijkbare kans op een operatie (OR 1,08; 95%-BI 0,90-1,28; p = 0,422). In deze periode was de totale overleving echter hoger bij patiënten die werden gediagnosticeerd in een expertisecentrum dan bij degenen die werden gediagnosticeerd in een niet-expertisecentrum (HR 0,92; 95%-BI 0,85-0,99; p = 0,047).

Lees het onderzoek in de British Journal of Surgery.