Overzicht

Passende zorg voor oncologische patiënten

  • 25 oktober 2021

Hoe zorgen we dat deze zorg van goede kwaliteit voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft? In het traject ‘Passende zorg voor mensen met kanker’ brengt Zorginstituut Nederland samen met betrokken partijen belangrijke (maatschappelijke) thema’s en uitdagingen in de zorg rondom kanker van vandaag in beeld.

Passende zorg is doelmatige, waardegedreven en effectieve zorg, zet in op gezondheid in plaats van ziekte, komt samen met de patiënt of cliënt tot stand en wordt dichtbij georganiseerd. Het ontstaat door de zorgvraag als uitgangspunt te nemen, en het aanbod en de bekostiging van zorg in samenhang met elkaar te organiseren.

Alle betrokken partijen en het Zorginstituut werken toe naar een signalement over passende zorg voor mensen met kanker. De belangrijkste acties die alle partijen samen nodig achten, komen terecht op een gezamenlijke maatschappelijke agenda. Op basis hiervan maken alle betrokkenen afspraken met elkaar. In het voorjaar van 2022 wordt het ‘Signalement Passende zorg voor mensen met kanker’ gepubliceerd.