Overzicht

Pakketadvies tucatinib in combinatie met trastuzumab en capecitabine bij HER2-positieve borstkanker

  • 11 februari 2022

Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tucatinib in combinatie met trastuzumab en capecitabine op te nemen in het basispakket, mits de fabrikant de prijs van het middel minstens 65% verlaagt.

Deze combinatie van medicijnen is voor volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker. Het gaat om patiënten die ten minste 2 voorafgaande anti-HER2-behandelschema’s hebben gekregen. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van tucatinib in de sluis voor dure geneesmiddelen, vanwege te verwachten hoge kosten.

Als na de prijsverlaging tucatinib in combinatie met trastuzumab en capecitabine in het verzekerde pakket komt, dan zal het Zorginstituut het gebruik van deze combinatie monitoren. Uiterlijk in 2025 zullen zij de minister daarover informeren.