Overzicht

Oratie hoogleraar Klinisch palliatieve zorg

  • 8 oktober 2020

Op 17 december 2020 houdt internist-oncoloog prof. dr. Lia van Zuylen van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, haar oratie bij de aanvaarding van het ambt als hoogleraar Klinisch palliatieve zorg, in het bijzonder gericht op de oncologische patiënt. Deze strategische leerstoel aan de Vrije Universiteit is ingesteld door Stichting Kuria .

Van oudsher is het de missie van stichting Kuria om palliatieve zorg in en vanuit het hospice bereikbaar te maken voor iedereen in de stad, ongeacht afkomst of achtergrond. Vanuit deze missie wordt ook de palliatieve zorg in het Amsterdam UMC actief ondersteund door de al lang bestaande samenwerking met de afdeling anesthesie/pijngeneeskunde.

Op de dag van de oratie vindt tevens een symposium ter gelegenheid van haar oratie plaats. Van Zuylen is als internist-oncoloog gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Ze werkte 23 jaar in het Erasmus MC in Rotterdam.