Overzicht

Oprichting DUOS Werkgroep Testistumoren

  • 20 december 2021

Binnen DUOS zijn er twee werkgroepen actief: Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom en Spierinvasief Blaascarcinoom. Daar is recent een derde aan toegevoegd: de DUOS Werkgroep Testistumoren, met als voorzitter internist-oncoloog dr. Martijn Kerst (Antoni van Leeuwenhoek).

Foto (kleur) Martijn Kerst in gesprek met patiënt
beeld: AVL

‘Mede door het uitblijven van doorbraken in de behandeling van kiemceltumoren is de saamhorigheid binnen de groep behandelaars enigszins verloren gegaan, ‘ stelt Kerst. Met dit initiatief wil DUOS het voortouw nemen voor een herstart.

In eerste instantie zal een kerngroep worden geformeerd en een plan van aanpak geformuleerd. Speerpunten zijn consensusvorming over therapie, centralisatie van zorg en regionale samenwerking. Daarnaast wil de werkgroep lopende studies inventariseren en wetenschappelijke initiatieven delen.

Een eerste bijeenkomst heeft online op 26 november jl. plaatsgevonden. De deelnemende centra zijn: Antoni van Leeuwenhoek, Erasmus MC, UMC Groningen, Radboudumc, Medisch Centrum Twente, MUMC+, Jeroen Bosch Ziekenhuis, UMC Utrecht en Zuyderland. De volgende meeting zal begin 2022 plaatsvinden. Wie wil participeren in de werkgroep kan contact opnemen met j.kerst@nki.nl.