Overzicht

Onderzoekbijkanker.nl: maak een trialoverzicht van je eigen regio

  • 18 juli 2021

Op Onderzoekbijkanker.nl kunnen medisch specialisten en andere zorgprofessionals nu zelf een regio-overzicht van trials samenstellen. Ze kunnen hier voor hun eigen ziekenhuis, regio en onderzoeksgroep studies vinden.

Medisch specialisten hadden al langer de wens om lopende trials te kunnen bespreken tijdens regionale bijeenkomsten en werkgroepvergaderingen. Dat is vanaf nu mogelijk: het overzicht van studies nu te filteren is op regio en ziekenhuis. Hiermee kunnen bijvoorbeeld regionale netwerken en tumorspecifieke werkgroepen een export van trials maken op basis van een selectie van ziekenhuizen, kankersoort en onderzoeksgroep. In het overzicht worden ook de sponsor/verrichter, de hoofdonderzoeker, studiecoördinator en contactgegevens getoond.

De redactie van Onderzoekbijkanker.nl werkt samen met Dutch Oncology Research Platform (DORP), onderzoeksgroepen, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties om het trialoverzicht zo compleet en actueel mogelijk te krijgen. Onderzoekers kunnen ook zelf op Onderzoekbijkanker.nl hun trial aanmelden.