Overzicht

Nog maar vijf keer naar de kliniek voor behandelen prostaatkanker

  • 14 januari 2021

Bij bestralingskliniek Maastro in Maastricht is begin oktober de eerste prostaatkankerpatiënt bestraald met een verbeterde bestralingstechniek waarbij hij nog slechts vijf keer stereotactische bestraling hoefde te ondergaan. Het bestralingsschema is een alternatief voor uitwendige bestraling waarvoor tot op heden achtentwintig tot negenendertig bestralingen noodzakelijk waren.

In het verleden werd het bewegen van de prostaat tijdens de bestraling opgevangen door een ruimere veiligheidsmarge te gebruiken. Inmiddels zijn er systemen ingevoerd die deze afwijkingen opsporen en corrigeren. Hierdoor is een hogere dosis mogelijk, zodat de behandeling in vijf sessies kan.

Prostaatkankerpatiënten die een niet al te agressieve tumor hebben en waarbij de prostaat niet al te groot is, en in staat zijn om redelijk makkelijk te kunnen urineren komen in aanmerking voor deze vorm van uitwendige bestraling. In de regio Maastricht is Maastro het enige radiotherapiecentrum dat deze behandeling aanbiedt.