Overzicht

Nieuwe behandeling gevorderd rectumcarcinoom leidt tot minder uitzaaiingen

  • 18 december 2020

De kans op terugkeer van rectumcarcinoom is minder groot als een patiënt vóór de operatie kortdurend wordt bestraald en aansluitend chemotherapie krijgt. Dit blijkt uit een internationale studie die werd gecoördineerd door onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De resultaten verschenen in The Lancet Oncology.

In de studie werden 920 patiënten uit zeven landen met gevorderd rectumcarcinoom gerandomiseerd naar de standaardbehandeling of de experimentele behandeling bestaande uit één week radiotherapie gevolgd door 18 weken chemotherapie en daarna de operatie. Na 3 jaar follow-up had 20% van de patiënten in de experimentele groep uitzaaiingen, in vergelijking met 27% van de patiënten die de standaardbehandeling ontvingen.

Ook ontdekten de onderzoekers dat door de nieuwe strategie de tumor zo klein werd dat in 28% van de gevallen geen tumorcellen meer in het rectum en omliggende lymfeklieren te vinden waren. Bij de standaardbehandeling was dit slechts 14%. In de toekomst zou bij deze patiënten mogelijk een operatie achterwege gelaten kunnen worden.


Bron

Onderzoek The Lancet Oncology