Overzicht

Nederland Europees kampioen opkomst bevolkingsonderzoek darmkanker

  • 21 juni 2021

Het opkomstpercentage van het bevolkingsonderzoek darmkanker is in Nederland hoger dan in andere landen in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek, waaraan ook het IKNL meewerkte. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in The Lancet Oncology.

Binnen Europa is er veel verschil in de aanpak van darmkankerscreening. Het onderzoek, waaraan Valery Lemmens en Marloes Elferink (beiden IKNL) een bijdrage leverden, brengt in kaart welke veranderingen er zijn op het gebied van incidentie, sterfte en stadium in relatie met de verschillende screeningsmethoden.

In Nederland is het bevolkingsonderzoek in 2014 gefaseerd gestart en in 2019 is iedereen binnen de screeningsleeftijd uitgenodigd. In landen waar al langer gescreend wordt op darmkanker is de sterftereductie hoger dan in Nederland. In Oostenrijk neemt het aantal sterfgevallen bij mannen op jaarbasis gemiddeld met 3,2 procent af en bij vrouwen met 3,5 procent. In Tsjechië is dat respectievelijk 3,8 en 3,9 procent.