Overzicht

Minder mensen uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken kanker

  • 18 oktober 2021

Door COVID-19 zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2020 enkele maanden stilgelegd. Het gevolg is dat er minder mensen met (een voorstadium van) kanker zijn opgespoord. Dit blijkt uit de monitors over het bevolkingsonderzoek darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker, die zijn gepubliceerd door het RIVM.

In 2020 kregen 1,8 miljoen van de bijna 2,2 miljoen mensen uit de doelgroep een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. De deelnamegraad was in 2020 met 72 procent even hoog als in 2019.

Datzelfde jaar ontving 55 procent van de doelgroep een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In 2019 was dat nog 97 procent. Naast de stillegging vanwege COVID-19 speelde ook het tekort aan personeel in de screening een rol bij de vertraging in uitnodigen. Verder deed 50 procent van de uitgenodigde vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In de voorgaande jaren was dat gemiddeld 57 procent.