Overzicht

Lutetium- en actinium-PSMA in Nederland

  • 14 december 2021

De komende maanden en vooral voorjaar 2022 zal in Nederland de behandeling met lutetium-PSMA langzaam op gang komen, meldt DUOS. Enkele ziekenhuizen hebben toestemming gekregen deze behandeling bij patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom te gaan uitvoeren.

In eerste instantie is de capaciteit in Nederland beperkt vanwege het geringe aantal nucleaire bedden. Daarvan zijn er per ziekenhuis doorgaans maar één of enkele beschikbaar. Gezien deze beperkte beschikbaarheid hebben verzekeraars en behandelaars als voorwaarde gesteld: lutetium-PSMA mag alleen ingezet worden als er geen andere zinvolle behandelingen meer beschikbaar zijn. Dat houdt in dat patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom pas in aanmerking komen als reguliere behandelingen, inclusief twee eerdere lijnen chemotherapie, niet (meer) werken.

Het Erasmus MC heeft vergunning gekregen om naast lutetium-PSMA ook actinium-PSMA te gaan ontwikkelen. Naar verwachting zullen in Rotterdam de eerste patiënten uit de regio vanaf februari 2022 behandeld gaan worden.