Overzicht

Leefstijlinterventie voor borstkankerpatiënten met overgewicht

  • 25 oktober 2021

Vrouwen met borstkanker en overgewicht krijgen in het Maastricht UMC+ voortaan als standaard onderdeel van hun behandeling gecombineerde leefstijlinterventie aangeboden. Met deze aanpak is het ziekenhuis voorloper in Nederland.

Het risico op het krijgen van borstkanker na de overgang stijgt met 10 procent bij elke 5 BMI-punten boven de 25. Chirurg-oncologen Marjolein Smidt en Sanne Engelen zijn daarom het PREVENT-team gestart. Zij willen vrouwen ervan doordringen dat ze zelf wat kunnen doen om het risico op het krijgen van de ziekte te verlagen.

Patiënten met overgewicht krijgen daarom bij hun intake meteen informatie aangeboden over een gecombineerde leefstijlinterventie. Vanaf een BMI boven de 30 of boven de 25 met een risicofactor zoals hoge bloeddruk of suikerziekte is deze volledig vergoed.

Meerdere ziekenhuizen in Nederland volgen de aanpak van het PREVENT-team en gaan de aandacht voor leefstijl de komende tijd opnemen als standaard onderdeel in de behandeling van borstkankerpatiënten.