Overzicht

KWF steekt 5 miljoen euro in nationale aanpak zeldzame kanker

  • 11 februari 2021

KWF Kankerbestrijding stelt een bedrag van bijna 5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar zeldzame tumoren. Daarmee gaan in 2021 twee grote nationale samenwerkingsverbanden van start, die mikken op verbetering van diagnostiek voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker.

Met een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro werkt het samenwerkingsverband COHERENT aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe vormen van diagnostiek voor zeldzame hematologische kanker. Door het grote aantal onderzoekers en behandelaars dat bij COHERENT is aangesloten, wordt het mogelijk om de opgedane kennis snel over heel Nederland uit te rollen.

KWF stelt daarnaast ruim 3,2 miljoen euro beschikbaar voor het samenwerkingsverband FORCE. De onderzoekers bouwen aan een landelijke infrastructuur die informatie over zeldzame solide tumoren voor artsen en onderzoekers toegankelijk maakt. Deze gegevensbundeling maakt het bijvoorbeeld mogelijk om vast te stellen welke sporen zeldzame tumoren achterlaten in bloed. Met de ontwikkeling van ultragevoelige bloedtesten wil FORCE bijdragen aan betere en snellere opsporing van zeldzame kanker.